You are here

Test article

CSS Basic Elements

The purpose of this HTML is to help determine what default settings are with CSS and to make sure that all possible HTML Elements are included in this HTML so as to not miss any possible Elements when designing a site.


 

Headings

 

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

[top]


 

Links with icons and metadata

 

Lorem ipsum dolor sit amet, link to anchor adipiscing elit. Nullam link to pdf (PDF) convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc link to doc (ODT) iaculis suscipit external link.

 

Lets test a Flash element embed:

Lets test an iframe:

 

 

List Types

 

Ordered List

 1. List Item 1
 2. List Item 2
 3. List Item 3

Unordered List

 • List Item 1
 • List Item 2
 • List Item 3

Unordered List from design

 • Eesti koostöö Põhjala ja Balti riikide ametiasutustega finantsjärelevalve vallas on olnud tõhus.
 • Paljud regiooni maad ei kuulu euroalasse:
  • Eesti koostöö Põhjala ja Balti riikide ametiasutustega finantsjärelevalve vallas on olnud tõhus.
  • Paljud regiooni maad ei kuulu euroalasse
 • Ühtse pangandusjärelevalve loomisel Euroopa Keskpanga juurde ei tohi halveneda senine koostöö ja järelevalve kvaliteet.
 • Ühtse pangandusjärelevalve loomisel Euroopa Keskpanga juurde ei tohi halveneda senine koostöö ja järelevalve kvaliteet.

 

Fieldsets, Legends, and Form Elements

 

Legend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus.

Form Element

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui.

Radio 1
Radio 2
Radio 3


Radio 1
Radio 2
Radio 3[top]


 

Tables

 

Table Header 1 Table Header 2 Table Header 3
Division 1 Division 2 Division 3
Division 1 Division 2 Division 3
Division 1 Division 2 Division 3

[top]


 

Misc Stuff - abbr, acronym, pre, code, sub, sup, etc.

 

Lorem superscript dolor subscript amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. cite. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Maecenas ornare tortor. Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. NBA Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Maecenas ornare tortor. Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. NBA Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus.

"This stylesheet is going to help so freaking much." -Blockquote

[top]

Eesmärgid

Valitsusliidu eesmärk on viia Eesti hariduse Põhjamaade tipptasemele – meie eesmärk on haritud rahvas ja edukas Eesti. Hea haridus tähendab inimese jaoks suuremat palka, paremat kaitset töötuse vastu ja suuremat pensioni tulevikus.

 • Haridustee katkestajate osakaalu vähenemine 11%ni vanusegrupis 18–24 (põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid mittejätkavad noored)
 • Test test test
 • Noorte õpetajate (kuni 30-aaastaste) osakaalu kasv üldhariduskoolides 12,5%ni.
 • Kolmanda taseme haridusega 30–34-aastaste inimeste osakaalu kasv 40%ni.
 • Täiskasvanute (25–64-aastaste) elukestvas õppes osalemise määra suurenemine.
 • Teadus- ja arendustegevuse kogukulutuste kasv 2%ni SKPst.

Elektriturg praegu

Eesti elektriturg koosneb 2013. aasta 1. jaanuarini kahest osast – suletud ja avatud elektriturg. Praegu on Eesti elektriturg 35% ulatuses avatud. See tähendab, et Eesti vabatarbijatel on õigus ja kohustus valida endale elektrienergia müüja. Vabatarbijad on ettevõtted, mis tarbivad ühes tarbimiskohas enam kui 2 GWh elektrienergiat aastas.

werwererweererwe
SFSF

Kõik kodutarbijad ning enamik Eesti firmasid ostab hetkelFSDF

SDFSsdfsfelektrit selle võrguettevõtja käest, kelle võrguga tarbija ühendatud on (näiteks Eesti Energia Jaotusvõrk või Imatra Elekter). Elektri müügihind suletud turuosa tarbijatele ning kõik muud elektriarvel olevad komponendid on riiklikult reguleeritud ega sõltu otseselt elektribörsil kujunevast hinnast.

Elektriturg 2013. aastast

Eesti elektriturg koosneb 2013. aasta 1. jaanuarini kahest osast – suletud ja avatud elektriturg. Praegu on Eesti elektriturg 35% ulatuses avatud. See tähendab, et Eesti vabatarbijatel on õigus ja kohustus valida endale elektrienergia müüja. Vabatarbijad on ettevõtted, mis tarbivad ühes tarbimiskohas enam kui 2 GWh elektrienergiat aastas.

Küsimused ja Vastused

Kas ma võin jääda elektrita, kui midagi ette ei võta?

Ei - ühegi kodu ega ettevõtte varustamine elektriga ei katke hetkekski ning elektrimüüjat saab igaüks vahetada ka pärast turu avanemist kasvõi igal kuul. Neid tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektrimüüjat valida, varustab elektrienergiaga asjaomase piirkonna võrguettevõtja üldteenuse raames. See tähendab, et hinna aluseks on eelmise kuu kaalutud keskmine börsihind, millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum. Ettevõtete kasumimarginaal on Konkurentsiameti pideva vaatluse all.

Kas ma võin jääda elektrita, kui midagi ette ei võta?

Ei - ühegi kodu ega ettevõtte varustamine elektriga ei katke hetkekski ning elektrimüüjat saab igaüks vahetada ka pärast turu avanemist kasvõi igal kuul. Neid tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektrimüüjat valida, varustab elektrienergiaga asjaomase piirkonna võrguettevõtja üldteenuse raames. See tähendab, et hinna aluseks on eelmise kuu kaalutud keskmine börsihind, millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum. Ettevõtete kasumimarginaal on Konkurentsiameti pideva vaatluse all.

Ei - ühegi kodu ega ettevõtte varustamine elektriga ei katke hetkekski ning elektrimüüjat saab igaüks vahetada ka pärast turu avanemist kasvõi igal kuul. Neid tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektrimüüjat valida, varustab elektrienergiaga asjaomase piirkonna võrguettevõtja üldteenuse raames. See tähendab, et hinna aluseks on eelmise kuu kaalutud keskmine börsihind, millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum. Ettevõtete kasumimarginaal on Konkurentsiameti pideva vaatluse all.

Kas ma võin jääda elektrita, kui midagi ette ei võta?

Ei - ühegi kodu ega ettevõtte varustamine elektriga ei katke hetkekski ning elektrimüüjat saab igaüks vahetada ka pärast turu avanemist kasvõi igal kuul. Neid tarbijad, kes ei soovi või ei jõua enne 2013. aastat elektrimüüjat valida, varustab elektrienergiaga asjaomase piirkonna võrguettevõtja üldteenuse raames. See tähendab, et hinna aluseks on eelmise kuu kaalutud keskmine börsihind, millele lisandub ettevõtte mõistlik kasum. Ettevõtete kasumimarginaal on Konkurentsiameti pideva vaatluse all.

Valitsuse tegevus

Igale lapsele lastehoiuteenuse ja kvaliteetse alushariduse omandamise võimalus

Seame eesmärgiks, et alushariduse omandaks koolieelsetes lasteasutustes ja koolide ettevalmistusklassides vähemalt 95% lastest. Jätkame lasteaiakohtade loomist ja lastehoiuvõimaluste parandamist Euroopa Liidu struktuurifondide KOIT kava ning Kyoto saastekvootide müügist laekuvate vahendite toel.
Vähendades erinevusi kooliminejate ettevalmistuses väldime hilisemat haridustee katkemist.
Alus- ja põhihariduses peab keskenduma õppimisoskuse, iseseisva mõtlemise, loovuse ja õpijulguse kujundamisele. Õppe ja kasvatusalal on oluline väärtustel põhinev tegevus.
Lapsekeskse lastehoiuteenuse rakendamiseks seame pikaajaliseks sihiks õpetajate (sh eripedagoogide) arvu suurendamise lasteaialapse kohta.

Kaasaegsem ja kvaliteetsem üldharidus

Alus- ja põhihariduses peab keskenduma õppimisoskuse, iseseisva mõtlemise, loovuse ja õpijulguse kujundamisele. Õppe ja kasvatusalal on oluline väärtustel põhinev tegevus.

Õpetajakutse väärtustamine, et õpetajateks saaksid parimad

Alus- ja põhihariduses peab keskenduma õppimisoskuse, iseseisva mõtlemise, loovuse ja õpijulguse kujundamisele. Õppe ja kasvatusalal on oluline väärtustel põhinev tegevus.

Mõistliku koolivõrgu kujundamine

Alus- ja põhihariduses peab keskenduma õppimisoskuse, iseseisva mõtlemise, loovuse ja õpijulguse kujundamisele. Õppe ja kasvatusalal on oluline väärtustel põhinev tegevus.

Vähemusrahvustest õpilaste edukas lõimimine kvaliteetset haridust andvasse haridus- süsteemi, eesti keele õpe kõigile

Seame eesmärgiks, et alushariduse omandaks koolieelsetes lasteasutustes ja koolide ettevalmistusklassides vähemalt 95% lastest. Jätkame lasteaiakohtade loomist ja lastehoiuvõimaluste parandamist Euroopa Liidu struktuurifondide KOIT kava ning Kyoto saastekvootide müügist laekuvate vahendite toel.

Test

Test.

 

 

Last updated: 25 November 2013