Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss

Eesmärgiga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse, korraldab Kaitseministeerium igal aastal magistritööde stipendiumikonkurssi, mille raames antakse välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides (v.a. KVÜÕA) ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolis õppivad Eesti kodanikest magistrandid.

2017. aastal oli stipendiumikonkursist osavõtjatel võimalus valida 11 etteantud  magistritöö teema vahel, mille pakkusid välja Kaitseministeerium, Kaitsevägi, Kaitseressursside Amet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ning Eesti Sõjamuuseum. Lisaks etteantud teemadele võis konkursile esitada oma teema, mille olulisust Eesti kaitsevõimekuse seisukohast hindas komisjon.

 

2017. aasta konkursi võitjad:

1. Allan Käro (TÜ) - Eesti luure situatsiooniteadlikkus 1939. aasta augustis ja septembris
2. Kerli Onno (SKA) - Baltimaad lääne meedias. Zapadi näitel.
3. Piret Filanovitš (TTÜ) - Eesti Kaitseväes kasutatavate militaarotstarbeliste magamiskottide parendamine
4. Brait Õispuu (TÜ) - Ajateenijatelt kogutud andmeid töötleva veebikeskkonna loomine
5. Ringo Heidmets (TTÜ) – Riigihanke direktiivide sobimatus liitlasvägede ettenägematute vajaduste rahuldamiseks ning võimalikud lahendused
6. Maarja Mae (TÜ) - The Legal Aspects of the Establishment of a Potential Obligation for Military Aircraft to Fly with Activated Transponders over the Baltic Sea
7. Sven Sargma (SKA) - Mereolukorrateadlikkus ja selle parendamise võimalused mereseirega tegelevate ametkondade näitel
8. Indrek Naaris (TTÜ) - ESTTACS sidesüsteemi analüüs ja parendus

  • Käskkiri » (81.6 KB, PDF)
    Kaitsealase magistriõppe üliõpilaste 2017. a stipendiumikonkursi tulemuste kinnitamine

Järgmine konkurss toimub 2018. aastal.
 

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
15.12.2017 - 11:03PDF icon 1.1-2_17_652.pdf81.6 KBpdf
22.08.2017 - 11:00Microsoft Office document icon cv_vorm.doc30 KBdoc
23.08.2017 - 15:02PDF icon stipendiumi_statuut.pdf159.74 KBpdf
23.08.2017 - 15:02Microsoft Office document icon magistritoo_kavand.doc32.5 KBdoc
Viimati uuendatud: 15. Jaanuar 2018