Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss

Eesmärgiga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse, korraldab Kaitseministeerium igal aastal magistritööde stipendiumikonkurssi, millega antakse välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi.

2018. aastal toetab Kaitseministeerium seitset Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis õppivat magistranti kaitsevaldkonna uurimisel 4250-eurose stipendiumiga. Kokku esitati konkursile 13 magistritöö kavandit. Stipendiumitaotlejatel oli võimalus valida kokku 16 eelmääratud teema vahel. Stipendiaadid selgitas välja hindamiskomisjon, lähtudes stipendiumitaotluste hindamisel järgmistest kriteeriumitest:
• magistritöö tulemuste eeldatav panus ja tähtsus Eesti kaitsevõime arendamisel;
• magistritöö kavandi tase ja asjakohasus;
• magistritöö eeldatav akadeemiline tase ja uuenduslikkus;

Tänavused stipendiaadid on:
  • Elina Libek (magistritöö teemal „Euroopa Liidu strateegiline autonoomia“)
  • Hannus Luure (magistritöö teemal „Kaitsevaldkonna pildikeele arendamise võimalused vastavalt noorte sihtgrupi meediatarbimise trendidele“)
  • Tiina Lelumees (magistritöö teemal „Tekstiilijäätmete  mehaanilise  ja  keemilise  ümbertöötlemise  võimalused, ümbertöödeldud materjalide omadused ja uute toodete disain Eesti Kaitseväe individuaalvarustuse näitel“)
  • Peeter Pals (magistritöö teemal „Euroopa Liidu strateegiline autonoomia“)
  • Mihkel Kivi (magistritöö teemal „Teadmusjuhtimine Kaitseväes: hetkeseis ja arenguvõimalused“)
  • Marget Pähkel-Sedrik (magistritöö teemal „Kaitseväes omandatud juhtimiskogemuse rakendamine igapäevases elus“)
  • Lauri Laidna (magistritöö teemal „Mobiilsidel põhineva asukohapõhise teavitussüsteemi lahendused ning nende kasutamise võimalused Eestis julgeoleku ja turvalisuse tagamisel“)

Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss on suunatud eelkõige magistriõpinguid alustavale tudengile, kuid taotlusi võivad esitada ka teise aasta tudengid, kes pole magistritöö teemat veel valinud. Sel juhul on tingimuseks, et magistritöö kaitstakse ja õpingud lõpetatakse õpingute nominaalaja jooksul. Täpsemate tingimustega saab tutvuda stipendiumikonkursi statuudist (79.05 KB, PDF). Järgmine konkurss kuulutatakse välja 2019. aasta suvel.

Rohkem infot: stipendiumid[at]kaitseministeerium[dot]ee
Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
19.12.2018 - 10:17PDF icon kaskkiri_kaitsealase_magistrioppe_stipendiumikonkurss.pdf80.22 KBpdf
Viimati uuendatud: 19. Detsember 2018