Kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkurss

Eesmärk on toetada perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealaste teadusuuringute läbiviimisel, tekitamaks jätkusuutlikku teaduspädevat järelkasvu Eesti riigikaitsele olulistes uurimisvaldkondades. Läbi erasektori partnerite kaasamise on võimalus hoogustada koostööd teadlaste ja kaitsetööstuse ettevõtete vahel ning suurendada rahvusvahelist konkurentsivõimet.

21.10.2016 kinnitas kaitseminister kaitsealase magistriõppe üliõpilaste toetamiseks suunatud 2016. aasta stipendiumikonkursi tulemused. Kaitseministeerium annab välja kaheksa 4250 € suurust magistriõppe stipendiumit parimatele riigikaitseliste teemade uurijatele, lisaks annab ühe stipendiumi välja kaitsetööstusettevõte Milrem.

Tänavused stipendiumid said:

  1. Maret Aarla-Kask, TTÜ: „Tsiviilelanikkonna liikumine kriisi ja sõjaolukorras ning selle mõju riigikaitseliste üksuste tegevusvabadusele“
  2. Andres Feldman, TTÜ: „Proliferation of „drones“ and its implications to Estonia’s security and defence“
  3. Aron Haljaste, TTÜ: „Lahinguvälja sideolukorra simuleerimine võrkude sidekauguste ja levialade määratlemiseks“
  4. Erko Kulu, TTÜ: „Seniitkiirgusega side Eesti tingimustes”
  5. Mart Laul, TTÜ: „Õhuväe raketisihtmärkide arendamine“
  6. Kadri Lutter, TÜ: „Strategic aspects of allied air/maritime power in the Baltic Sea region“
  7. Merle Peedoson, TÜ: „Julgeolekuasutuste ja Kaitseväeluure volitused ja nende rakendamise kord kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal”
  8. Dagmar Samon, TTÜ: „Piirivalvamise eest vastutavate organisatsioonide ülesanne riigi kaitsmisel hetkel ja tulevikus“
  9. Andreas Sepp, TÜ: „Virtuaalkeskkond mehitamata maismaasõidukite testimiseks“ (ettevõtte eristipendium)

4250 € suuruste magistriõppe stipendiumite eesmärgiks on tõsta riigikaitseliste teadusuuringute taset ning kaasata Eesti ülikoolide magistritudengeid päevakajaliste kaitsealaste väljakutse lahendamisse. Magistritööde kõrge taseme tagamiseks on igale teemale määratud kaitseministeeriumi valitsemisala parimatest ekspertidest kaasjuhendajad.

Hoogustamaks koostööd teadlaste ja kaitsetööstuse vahel, on stipendiumikonkursile kaasatud ka erasektor. Tänavuse konkursi raames sõlmis Kaitseministeerium koostöölepingu kaitsetööstuse ettevõttega Milrem, kes andis välja ühe täiendava sama suure stipendiumi.

Stipendiumikonkursil  võivad osaleda nii Eesti avalik-õigusliku ülikooli kui ka välisriigi ülikooli akrediteeritud õppekava riigieelarvelisele või riigieelarvevälisele kohale täiskoormusega immatrikuleeritud esimese aasta magistrant, kes on Eesti Vabariigi kodanik.

Lisainfo:

 Kristiina Kütt, kaitsealase innovatsiooni koordinaator, tel 717 0107
kristiina.kutt[at]kaitseministeerium[dot]ee 

 

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
17.06.2016 - 15:29PDF icon kaitsealase_magistrioppe_stipendiumi_statuut.pdf158.69 KBpdf
04.11.2016 - 11:27PDF icon stipkonkursi_tulemuste_kinnitamine.pdf19.27 KBpdf
Viimati uuendatud: 4. November 2016