Kaitsetööstuse arendustoetuste konkurss 2017

Kaitseministeerium pakub Eesti ettevõtetele rahalist tuge uute kaitse- ja julgeolekuotstarbeliste toodete ja teenuste loomiseks, mis on suunatud välisturule. Arendusprojektide konkursi eesmärgiks on saavutada Eesti kaitsetööstuse toodete kõrge arendustase ja rahvusvaheline konkurentsivõime. 2017. aasta konkurss avaneb mais.

2016. aasta konkursi tulemused

 • Milrem AS, Intuitive control system and virtual learning environment for autonomous unit supporting multi-purpose unmanned ground vehicle, 200 000 eur, 18,3% projekti kogumaksumusest;
 • Skeleton Technologies OÜ, Superkondensaatoritel põhinev käivitusmoodul NATO 6T formaadis, 63 919 eur, 25% projekti kogumaksumusest;
 • Threod Systems OÜ, Signaaliluuresensor mehitamata õhusõidukile (UAV), 66 815 eur, 35% projekti kogumaksumusest;
 • Marduk Technologies OÜ, LSS tüüpi droonide järgimise ning häirimise platvormi loomine, 69 266 eur, 35,6% projekti kogumaksumusest.

 

Loe veel

Kaitseministeeriumi konkursil osalevad igal aastal julgete ja nutikate ideedega juba tegutsevad kui ka uued kodumaised ettevõtted. Konkurss toimus neljandat aastat ja eelarveks oli seekord 400 000 eurot.

Konkursile esitati tänavu rekordilised 16 taotlust. Projektide kogumaksumus oli 5 mln eur, taotletav toetus 1,6 mln eur. Valdkondadest domineeris IKT ja side, eriti suur oli konkurents projektide vahel, mis olid ühel või teisel viisil seotud mehitamata süsteemide arendamisega.

Toetuse suurus ühele arendusprojektile moodustab 25-45% projekti abikõlblikest kuludest. See sõltub toetatava ettevõtte suurusest ja arendusprojekti potentsiaalist.

Arendustoetuste konkursile esitatud taotlusi hindas 14-liikmeline kaitsetööstuse arenduskomisjon, kuhu kuulusid lisaks kaitseministeeriumile esindajad teistest ministeeriumidest, kaitseväest, kaitseliidust, EAS-st, KredExist, ülikoolidest jt Eesti majandusarengut suunavatest organisatsioonidest.

Järgmine konkurss toimub 2017. aastal.

Lisainfo:

 Eneli Saabas, kaitsetööstuse koordinaator, tel 717 0223
eneli.saabas[at]kaitseministeerium[dot]ee 

 

 

2015. aasta konkursi tulemused

Konkursile esitati seitse taotlust. Hindamiskomisjon otsustas toetada ühte projekti:

Bytelife Solutions OÜ, Automatiseeritud küberkaitseõppuste platvormi arendus, 48 600 eurot.

 

 

2014. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 12 taotlust. Taotletav summa ületas ligi kolmekordselt eelarves selleks ette nähtud summa.

Kollegiaalse hindamise tulemusel moodustatud pingerea alusel kinnitas kaitseminister konkursi tulemused:

 • Englo OÜ, selektiivne andur militaarrasketehnika maismaal liikumise ja liigi tuvastamiseks ning vajadusel hävitusseadme käivitamiseks, 42 390 eurot;
 • Milrem OÜ, kõrgendatud maastikuläbivusega mehitamata hübriidse transpordivahendi arendus ja testimine, 37 615 eurot;
 • Rantelon OÜ, raadio teel juhitavate pommide laiendatud sagedusalaga segamisseadme seljakoti-versiooni arendus, 46 080 eurot;
 • Telegrupp AS, ajakohase välikommutaatori prototüübi arendus, 34 000 eurot;
 • Threod Systems OÜ, mehitamata õhusõidukite autopiloodi arendus, 39 000 eurot.
 

2013. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 11 taotlust ning toetus eraldati enim punkte saanud projektidele:

 • Maru Metall AS ja Semetron AS, mobiilse moodultüüpi traumakeskuse, sealhulgas triaaži ning meditsiinilise hoiuruumi arendus, 98 850 eurot;
 • ELI OÜ, multirootori prototüübi arendamine ja testimine tooteks, 98 000 eurot;
 • Cybernetica AS, VHF sidelahendused peastaabile ja sideväeosadele Cybernetica meresidelahenduste baasil, 46 651 eurot;
 • Vesimentor OÜ, pommikeldri prototüübi arendus, 20 700 eurot.

Loe veel

 

 

Viimati uuendatud: 24. Aprill 2017