Sa oled siin

Strateegilise kommunikatsiooni osakond

Strateegilise kommunikatsiooni osakond osaleb riigi ja NATO strateegilise kommunikatsiooni koordineerimises, juhib ja koordineerib ministeeriumi ja valitsemisala asutuste kommunikatsioonitegevuste planeerimist ja rakendamist, sealhulgas avalikkuse teavitamist riigikaitse ja kaitsepoliitika küsimustes ning korraldab valitsemisala eelarvest ühiskondlikele organisatsioonidele määratud toetuste jaotamist.

 

Susan Lilleväli

osakonna juhataja

Susan Lilleväli juhib strateegilise kommunikatsiooni osakonna tööd. Ta nõustab kaitseministrit kommunikatsiooniküsimustes ja koordineerib valitsemisala strateegilist kommunikatsiooni. 

 Telefon: 717 0021, mobiiltelefon: 5866 7113
susan.lillevali[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Andres Sang

osakonnajuhataja asetäitja

Andres Sang koordineerib erinevaid kommunikatsiooniprojekte ja asendab vajadusel strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhatajat.

 Telefon: 717 0167, mobiiltelefon: 5648 1759
andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Karin Kivipõld

nõunik

Karin Kivipõld tegeleb Kaitseministeeriumi igapäevase meediasuhtlusega. Pressiesindajana on tema põhiülesandeks avalikkuse informeerimine riigikaitselistes ja kaitsepoliitilistes küsimustes.

 Telefon: 717 0019
karin.kivipold[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Liina Rüütel

nõunik

Liina Rüütel tegeleb Kaitseministeeriumi sotsiaalmeediaga.

 Telefon: 717 0188
liina.ruutel[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Anniki Rebane

nõunik

Anniki Rebane tegeleb Kaitseministeeriumi digimeediaga.

 Telefon: 717 0224
anniki.rebane[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Roland Murof

leitnant

väliskommunikatsiooni spetsialist

Roland Murof suhtleb välismeediaga, tegeleb inglisekeelse kommunikatsiooni ja viib ellu erinevaid kommunikatsiooniprojekte.

 Telefon: 717 0127
roland.murof[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Eleka Rugam-Rebane

nõunik

Eleka Rugam-Rebane suhtleb välismeediaga, tegeleb venekeelse kommunikatsiooni ja viib ellu erinevaid kommunikatsiooniprojekte.

 Telefon: 717 0064
eleka.rugam-rebane[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 1. August 2019