Sa oled siin

Strateegilise kommunikatsiooni osakond

Strateegilise kommunikatsiooni osakond osaleb riigi ja NATO strateegilise kommunikatsiooni koordineerimises, juhib ja koordineerib ministeeriumi ja valitsemisala asutuste kommunikatsioonitegevuste planeerimist ja rakendamist, sealhulgas avalikkuse teavitamist riigikaitse ja kaitsepoliitika küsimustes ning korraldab valitsemisala eelarvest ühiskondlikele organisatsioonidele määratud toetuste jaotamist.

 

Susan Lilleväli

osakonna juhataja

Susan Lilleväli juhib strateegilise kommunikatsiooni osakonna tööd. Ta nõustab kaitseministrit kommunikatsiooniküsimustes ja koordineerib valitsemisala strateegilist kommunikatsiooni. 

 Telefon: 717 0021, mobiiltelefon: 5866 7113
susan.lillevali[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Roland Murof

leitnant

osakonnajuhataja asetäitja kohusetäitja, väliskommunikatsiooni spetsialist

Roland Murof suhtleb välismeediaga, tegeleb inglisekeelse kommunikatsiooni ja viib ellu erinevaid kommunikatsiooniprojekte. Samuti toetab Roland strateegilise kommunikatsiooni osakonna töö juhtimist ja asendab vajadusel strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhatajat.

 Telefon: 717 0127
roland.murof[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Rika Margat

strateegilise kommunikatsiooni planeerija

Rika Margat planeerib strateegilise kommunikatsiooni tegevusi kaitseministeeriumis ja valitsemisalas.

 Telefon: 717 0027
rika.margat[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Karin Kivipõld

nõunik

Karin Kivipõld tegeleb Kaitseministeeriumi igapäevase meediasuhtlusega. Pressiesindajana on tema põhiülesandeks avalikkuse informeerimine riigikaitselistes ja kaitsepoliitilistes küsimustes.

 Telefon: 717 0019
karin.kivipold[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Liina Rüütel

nõunik

Liina Rüütel tegeleb Kaitseministeeriumi sotsiaal- ja digimeediaga.

 Telefon: 717 0188
liina.ruutel[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

 

Eleka Rugam-Rebane

nõunik

Eleka Rugam-Rebane suhtleb välismeediaga, tegeleb venekeelse kommunikatsiooni ja viib ellu erinevaid kommunikatsiooniprojekte.

 Telefon: 717 0064
eleka.rugam-rebane[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 29. November 2019