Sa oled siin

Kaitseministeerium kutsub magistrante osalema stipendiumikonkursil

6. August 2018 - 16:52
Kaitseministeerium kutsub magistrante osalema stipendiumikonkursil
Kaitseministeerium kutsub magistrante osalema stipendiumikonkursil

Eesmärgiga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse korraldab Kaitseministeerium kaitsealaste magistritööde konkursi, millega annab välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumikonkursist osavõtjatel on võimalus valida 16 magistritöö teema vahel, mille on välja valinud Kaitseministeerium, Kaitsevägi, Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ning Eesti Sõjamuuseum.

Teemade valiku tegemisel lähtuti aktuaalsusest, võimearendusest tingitud vajadustest ning teostatavusest magistrandile. Uurida võib näiteks tagalajulgestust Vabadussõja ajal, kaitseväelase individuaalvarustuse taaskasutust ringmajanduse eesmärgil või Eesti riigikaitse haridusmudeli ja -süsteemi arendamist lähtuvalt riigikaitse laiast käsitlusest.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna innovatsiooni valdkonna juht Ivar Jansoni sõnul loob stipendiumikonkurss hea võimaluse arendada teadust riigikaitses.

„Kaitsevaldkond on läbi aegade olnud innovatsiooni mootoriks, kuid samas eksisteerib alati oht kapselduda ja jääda  isoleerituks muu maailma arengutest. Stipendiumikonkurss võimaldabki tuua välist perspektiivi ning uusi inimesi sellesse tihti suletud süsteemi,“ sõnas Janson.

„Stipendiumi eesmärk on motiveerida kaitseteemadest huvitatud magistrante rakendama omandatavaid teadmisi. Seejuures saavad nad teha nad olulise teene Eesti julgeolekule,“ ütles Janson.

Ta lisas, et valmivad magistritööd võimaldavad paremini mõista kompleksseid probleeme, teha tarku otsuseid ja leida innovaatilisi lahendusi tuvastatud kitsaskohtadele.

Hindamiskomisjon selgitab stipendiaadid välja lähtuvalt stipendiumitaotluste hindamise  kriteeriumitest, nagu magistritöö tulemuste eeldatav panus ja tähtsus Eesti kaitsevõime arendamisel, kavandi tase ja asjakohasus ning eeldatav akadeemiline tase ja uuenduslikkus.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides – välja arvatud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes – ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolis õppivad Eesti kodanikest magistrandid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt käesoleva aasta 14. oktoobriks saata teemavalik ja motivatsioonikiri koos muude vajalike dokumentidega Kaitseministeeriumi aadressile stipendiumid[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Täpsem info: http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendu...

Stipendiumikonkursi võitjad kuulutatakse välja 2018. aasta novembris.

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee