Sa oled siin

Kaitseministeerium teavitab Soodla harjutusvälja arendamise kavatsusest

9. Aprill 2019 - 9:11
Kaitseministeerium teavitab Soodla harjutusvälja arendamise kavatsusest
Kaitseministeerium teavitab Soodla harjutusvälja arendamise kavatsusest

Kaitseministeerium alustas Kaitseväe Soodla harjutusväljal või selle lähedal kinnisasja omavate elanike teavitamist Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamise kavatsusest.

Harjutusvälja on vaja Eesti Kaitseväe soomusmanöövervõime arendamiseks ja NATO liitlaste soomusüksustega koostöö harjutamiseks.

Soodla harjutusvälja pindala on umbes 5865 hektarit ja ala välispiiri pikkus on ligikaudu 32 kilomeetrit. Harjutusvälja täpne piir määratakse riigi eriplaneeringu koostamisel.

Planeeringuga kavandatakse laske- ja õppeväljad, teed ning muud rajatised, mis on vajalikud riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks. Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamise eesmärk on täpsustada harjutusvälja välispiiri kulgemine, määrata Koitjärve külas Soodla harjutusväljast välja jääva põhja-lõuna suunalise tee asukoht ning Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vaheliste ühendusteede asukohad. Kogu planeeringuala suurus, sh harjutusväli ja võimalikud ühendusteed, on umbes 7390 ha.

Soodla harjutusvälja asukoha valik on tehtud riigihalduse ministri 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78 kinnitatud Harju maakonnaplaneeringus 2030+. Maakonnaplaneeringus tehtud asukoha valiku tulemusena jõuti järeldusele, et harjutusvälja jaoks sobivaim koht, millel puudub alternatiiv, asub Soodla veehoidla ümbruses Kuusalu ja Anija valdade territooriumil.

Harju maakonnas Kuusalu ja Anija valla territooriumil paikneva Soodla harjutusvälja asutas oma otsusega Vabariigi Valitsus 9. juulil 2015. aastal.

Kogu planeerimismenetlus on avalik ja igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.

Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee