Sa oled siin

Kaitseminister Jüri Luik: Ootame Zapadi õppuselt suuremat läbipaistvust ja rahvusvaheliste kokkulepete järgimist

25. August 2017 - 15:51

Eesti ja NATO jälgivad tähelepanelikult ettevalmistusi Venemaa ja Valgevene ühisõppuseks Zapad ning ootavad mõlemalt riigilt rahvusvaheliste kokkulepe järgimist nii sõnas kui vaimus.

„Zapadi näol on tegemist Valgevene ja Venemaa ühisõppustega, mille osas loodame näha palju suuremat läbipaistvust ja rahvusvaheliste kokkulepe järgimist nii õppuste eel kui nendel ajal,“ kommenteeris kaitseminister Luik.

Venemaa on Zapadi õppust tutvustanud ainult NATO-Vene Nõukogus, kus teavitati, et 14.-20. septembrini toimuval õppusel osaleb kokku 7000 Valgevene ja 5200 Venemaa sõjaväelast.

„Arvestades teiste Venemaa poolt korraldatud strateegilise tasandite õppuste kogemust ja ulatust, saab ka Zapad 2017 ja sellega paralleelselt toimuvad täiendavad õppused põhinema NATO-vastasel ründestsenaariumil, kus võib hinnanguliselt osaleda kuni 100 000 Venemaa sõdurit ja ohvitseri – märkimisväärselt rohkem, kui ametlikult raporteeritakse,“ lisas kaitseminister Luik.

Venemaa on otsustanud Zapadi õppust tutvustada ainult 18.-19. septembril Luuga polügoonil toimuval üritusel Moskvasse akrediteeritud kaitseatašeedele. Ametlikke Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlemiskutseid pole esitatud.

Valgevene on OSCEd ametlikult teavitanud, et Zapad toimub Valgevene territooriumi 14.-20. septembril. Lisaks on Valgevene Viini dokumendi vabatahtlikkuse printsiibi alusel kutsunud Eesti, Läti, Leedu, Norra, Poola, Ukraina ja Rootsi kahte vaatlejat osalema 16.-20. septembrini toimuvas programmis. Eesti on Valgevene kutse vastu võtnud. Täiendavalt osaleb Eesti kaitseatašee 19.-21. septembril Valgevene kaitseministeeriumi poolt korraldataval Zapadiga seotud programmis.

Ametliku infot kohaselt osaleb Valgevene territooriumil Zapadi ajal 7090 Valgevene ja 3106 Venemaa relvajõudude liiget (kokku 10196), 138 lahingtanki, 232 soomumasinat, 142 suurekaliibrilist kaudtulerelva ning sooritatakse kuni 185 õhuvahendite lendu. Venemaa territooriumil toimuva kohta pole täpsemat infot ametlikult edastatud.

Varasemate aastate jooksul on NATO korduvalt tuvastanud Venemaa poolset sõjaliste õppuste poolitamist, mitteraporteerimist ning õppuste väiksemana raporteerimist.

Lisaks korraldab Venemaa regulaarselt suuremahulisi etteteatamiseta õppusi, mis rahvusvaheliste reeglite kohaselt võivad toimuda ainult erandkorras.

Vastavalt Viini dokumendile on kõigil Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE)  osalisriikidel, sh Venemaal ja Valgevenel, kohustus kutsuda vaatlejad õppustele, kus on rohkem kui 13 000 osalejat. Täiendavalt on ette nähtud, et teavitamine toimub vähemalt 42 päeva enne õppust, kui sellel osaleb vähemalt 9000 relvajõudude liiget.

Veel uudiseid samal teemal

06.12.2018|Kaitseministeerium

Ajateenija lapse toetus tõuseb

Ajateenija lapse toetus tõuseb uuest aastast 300 euroni kuus, otsustas täna valitsus kaitseministri ettepanekul.

04.12.2018|Kaitseministeerium

Kaitseminister tänab kindral Terrast

Täna vahetub Eesti Kaitseväe juhataja, kindral Riho Terraselt võtab vabariigi kaitsja lipu üle kindralmajor Martin Herem. Kaitseministeeriumis toimub pidulikul üritus, et tänada kindral Terrast tema teenistuse eest.