Sa oled siin

Kaitseminister tänab silmapaistvaid kaitsevaldkonda panustajaid

18. Veebruar 2018 - 10:00
Kaitseminister tänab silmapaistvaid kaitsevaldkonda panustajaid
Kaitseminister tänab silmapaistvaid kaitsevaldkonda panustajaid

Kaitseministeeriumi teeneteristide, rinnamärkide, tänukirjade ja hinnaliste kingitustega tunnustab kaitseminister Jüri Luik silmapaistva tööga Eesti riigikaitsesse panustajaid ning kaitsevaldkonna arendajaid.

Tänavu annab kaitseminister Jüri Luik üle 5 II klassi teeneteristi, 23 III klassi teeneteristi, 39 kuldrinnamärki, 18 hõberinnamärki ning 4 tänukirja ja hinnalist kingitust.

Kaitseministri käskkirjaga saavad

KAITSEMINISTEERIUMI II KLASSI TEENETERISTI

• Kol Kaupo Rosin
Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse ning tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga.

• Hr Heiki Loot
Lisaõppekogunemiste korraldamisele osutatud toetuse ja abi eest, mis on võimaldanud edendada Eesti sõjalise kaitse reageerimisvalmidust.

• Hr Philippe Errera
Silmapaistva panuse eest Eesti ja Prantsusmaa kaitse- ja julgeolekualaste suhete arendamisse.

• Kin-ltn Patrick Nicholas Yardley Monrad Sanders
Märkimisväärse panuse eest NATO liitlaste kohalolusse.

• Kol Rauno Sirk
(Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor)
Silmapaistva panuse eest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse loomisel ja käivitamisel.
 

KAITSEMINISTEERIUMI III KLASSI TEENETERISTI

Brig-kin Laura Potter
Märkimisväärse panuse eest kahepoolsete suhete arendamisse ja Eesti kaitsevõime tugevdamisse.

Wolfgang Röhrig
Silmapaistva panuse eest õppuse "EU CYBRID 2017" planeerimisel ja läbiviimisel ning küberkaitse edendamisel Euroopa Kaitseagentuuris.

Hr Uudo Limak
Silmapaistva professionaalse tegevuse eest riigikaitse hüvanguks kauaaegse riigikaitseõpetajana.

Hr Andres Onemar
Suurepärase koostöö eest kaitseväe harjutusväljade arendamisel.

Hr Aigar Kallas
Suurepärase koostöö eest kaitseväe harjutusväljade arendamisel.

Hr Andres Talijärv
Suurepärase koostöö eest kaitseväe harjutusväljade arendamisel.

Hr Kusti Salm
(Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja)
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Pr Kadi Silde
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Pr Hestrid Tedder
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Hr Tanel Sepp
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisse ja küberõppuse EU CYBRID 2017 eestvedamisse.

• Pr Mariliis Gross
Silmapaistva panuse eest NATO Varssavi tippkohtumise ettevalmistamisse ning NATO kohaloleku rakendamisse.

• Pr Kadri Metspalu
Silmapaistva panuse eest NATO Varssavi tippkohtumise ettevalmistamisse ning NATO kohaloleku rakendamisse.

• Hr Kalle Kirss
Silmapaistva panuse eest NATO kohaloleku rakendamisse.

• Kol Aivar Kokka
Silmapaistva panuse eest  NATO kohaloleku rakendamisse.

• Kol-ltn Arno Kruusmann
Lisaõppekogunemise korraldamise ja Eesti sõjalise kaitse reageerimisvalmiduse tõstmise eest.

• Pr Isabelle Valentini
Isikliku panuse eest Eesti-Prantsuse kahepoolse küberkaitse koostöö käivitamisel.

• Hr Rasmus Blum
Pikaajalise professionaalse tegevuse eest ja olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.

• Hr Avo Suurthal
Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.

• Hr Andres Lember
Silmapaistva professionaalse tegevuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse hüvanguks blogi Propastop eestvedamisel.

• Pr Liis Mure
Silmapaistva panuse eest  NATO liitlaste kohaloleku saavutamisel.

• Hr Arnold Sinisalu
Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse ning tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga.

• Politseikindralinspektor Elmar Vaher
Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse ning tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga.

• Pr Tuuli Vors
Silmapaistva professionaalse tegevuse eest Nursipalu harjutusvälja kasutuselevõtmisel.
 

KAITSEMINISTEERIUMI KULDRINNAMÄRGI

• Hr Andres Kahar
Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse ning tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga.

• Kol-ltn Margus Koplimägi
Pikaajalise professionaalse tegevuse eest Eesti Vabariigi riigikaitse hüvanguks.

• Pr Getter Oper
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

• Kol-ltn Hando Tõevere
Silmapaistva panuse eest  NATO kohaloleku rakendamisse.

• Kol-ltn Taivo  Rõkk
Silmapaistva panuse eest NATO kohaloleku rakendamisse.

• Kpt Toomas Pärnpuu
Silmapaistva panuse eest  NATO kohaloleku rakendamisse.

• Kol-ltn Mati  Tikerpuu
Silmapaistva panuse eest NATO kohaloleku rakendamisse.

• Mjr Keiu Püümets
Silmapaistva panuse eest  NATO kohaloleku rakendamisse.

• Hr Aivar Rahno
Lisaõppekogunemiste korraldamisele osutatud toetuse ja abi eest, mis on võimaldanud edendada Eesti sõjalise kaitse reageerimisvalmidust.

• Vbl Elari Kalmaru
Pikaajalise ja olulise panuse eest Kaitseväe harjutusväljade välja arendamisel.

• Hr Taavi Tattar
Suurepärase koostöö ja olulise panuse eest Kaitseväe harjutusväljade arendamisel.

• V-vbl Kristo Pals
Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.

• V-vbl Renzo Rajaste
Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.

• Hr Toomas Songi
Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.

• Hr Taavi Tuisk
Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.

• Mjr Asso Treksler
Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.

• Pr Reet Hendrikson
Aktiivse ja pikaaegse pühendunud tegevuse eest eestikeelse sõjanduskeele korrastamisel ja arendamisel.

• Dr Veronika Reinhard
Olulise panuse eest sõja- ja katastroofimeditsiini-alase koolitussüsteemi arendamisel.

• Pr Kati  Lõbu
Pikaajalise laitmatu teenistuse ja olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.

• Pr Lea Vainult
Tulemusrikka koostöö eest Kaitseliitu puudutavate õigusakide väljatöötamisel ning Kaitseliidu tegevuse arendamisel.

• Hr Priit Soosaar
Olulise panuse eest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse käivitamisel ning hangete valdkonna eeskujuliku juhtimise eest.

• Kpt Kristjan Varm
Olulise panuse eest  hangete koordineerimisel ja tulemusliku koostöö eest KM-iga.

• Kpt Magnus-Valdemar Saar
Olulise panuse eest hanke- ja taristuprotsesside arendamisel ning tulemusliku koostöö eest KM-iga.

• Hr Martti Maipuu
Pikaajalise ja olulise panuse eest Kaitseväe taristu arendamisse, panuse eest liitlaste taristu tagamisel ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse käivitamisel.

• Hr Francesc Pont Casellas
Olulise panuse ja suurepärase koostöö eest European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) kokkuleppe saavutamisel.

• Hr Alain Alexis
Suurepärase koostöö eest European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) kokkuleppe saavutamisel.

• Pr Harriet-Marion Krik
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Pr Susan Lilleväli
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Hr Artur Kink
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Pr Karin  Rannu
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Pr Kristi Torim
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Hr Lembit Uibo
Silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Pr Kersti Kommel
Pikaajalise ja laitmatu ning lojaalse töö eest Kaitseministeeriumis selle loomisest  alates.

• Hr Meelis Pupart
Pikaaegse ja professionaalse teenistuse eest Kaitseministeeriumi infotehnoloogia valdkonna juhtimisel ja arendamisel.

• Hr Gert Kaju
Kaitseministeeriumi kriisivalmiduse alalhoidmise, arendamise ja pikaajalise laitmatu teenistuse eest.

• Pr Eve-Ly Kübard
Olulise panuse eest välisriigi relvajõududega seotud maksuküsimuste lahendamisel ning USA ja Eesti vahelise kaitsekoostöö kokkuleppe sõlmimisel.

• Pr Marve Tischler
Pikaajalise professionaalse tegevuse eest ja olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.

• Pr Moonika Kossinova
Pikaaegse tulemusliku töö ja olulise panuse eest kaitseväekohustuslaste arvestuse statistika väljatöötamisel.

• Pr Reeni Kuus
Tsiviiltoetuse registri eduka arendamise ja hea koostöö eest Kaitseressursside Ametiga.


KAITSEMINISTEERIUMI HÕBERINNAMÄRGI

• Pr Jaanika  Ojakõiv
(Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja)
Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.

• Mjr Kalle Kõlli
(Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõjaväepedagoogika lektor ja riigikaitseõpetaja)
Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.

• St-vbl Vahur Hanko
(MTÜ Riigikaitse Rügement; Kaitseväe Peastaap, riigikaitseõpetaja)
Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.

• Mjr Indrek Olveti
(Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste arst-lektor)
Silmapaistva professionaalse tegevuse eest sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe korraldamisel.

• Hr Lauri Kriisa
(Kaitseministeeriumi õigusosakonna rahvusvahelise koostöö nõunik)
Olulise panuse eest välisriigi relvajõudude staatusega seotud küsimuste lahendamisse ning rahvusvahelise õiguse poliitika kujundamise eest.

• Pr Anu Eslas
(Eesti Kaitsetööstuse Liidu rahvusvaheliste suhete juht)
Silmapaistva tegevuse eest Eesti kaitsetööstuse rahvusvaheliste suhete arendamisel.

• Pr Kaja Jõema
(Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna finantsnõunik)
Panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Pr Kaisa Kukk
(Riigikantselei Euroopa Liidu eesistumise nõunik)
Panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Kol-ltn Toomas Uustal
(Kaitseväe Peastaap, väljaõppe ja õppuste jaoskond, vanemstaabiohvitser)
Olulise panuse eest tsiviilametkondade kaasamisel ja integreerimisel NATO sõjalistesse õppustesse ning tulemusrikka koostöö eest Kaitseministeeriumiga.

• Pr Kadri Soonberg
(Kaitseväe peastaap, üldosakonna nõunik)
Pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisalas rahvusvahelise õiguse valdkonna arendamisel

• Hr Kaspar Kapp
Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.

• Pr Karina Loi
Kampaania "Naised kaitseväkke" eduka korraldamise eest.

• Pr Anniki Rebane
(Kaitseministeeriumi starteegilise kommunikatsiooni osakonna nõunik)
Kampaania "Naised kaitseväkke" eduka korraldamise eest.

• Pr Saale Kaing
(Kaitseministeeriumi personaliosakonna koordinaator)
Panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja elluviimisel.

• Pr Anneli Sihver
(Kaitseministeeriumi kantsleri nõunik)
Panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel.

• Pr Kaire Kiviselg
(Kaitseressursside Ameti õigusosakonna nõunik)
Tulemusliku töö eest Kaitseressursside Ametis õigusvaldkonna arendamisel.

• Pr Marke Teppor
(Kaitseressursside Ameti avalike suhete nõunik)
Tulemusliku töö eest Kaitseressursside Ameti kuvandi loomisel.

• Pr Sille Tomingas
(Kaitseressursside Ameti peadirektori abi)
Kohusetundliku töö eest  Kaitseressursside Ameti töö koordineerimisel, mis on andnud olulise panuse ameti ülesannete täitmisel.
 

TÄNUKIRJA JA HINNALISE KINGITUSE

• Dr Arvo Mesikepp
(AS Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloog)
Pikaajalise, pühendunud ja tulemusrikka koostöö eest Kaitseministeeriumi arstlikus vaidekomisjonis.

• Dr Eva Gustavson
(Mustamäe ja Nõmme perearstikeskus OÜ perearst)
Pikaajalise, pühendunud ja tulemusrikka koostöö eest Kaitseministeeriumi arstlikus vaidekomisjonis.

• Dr Jaan Tepp
(SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla üldkirurg)
Pikaajalise, pühendunud ja tulemusrikka koostöö eest Kaitseministeeriumi arstlikus vaidekomisjonis.

• Hr Toe Nõmm
(Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hangete osakonna nõunik)
Pikaajalise, silmapaistva ja laitmatu teenistuse eest Kaitseministeeriumis ja selle valitsemisalas.