Sa oled siin

Tsahkna: Kaitseinvesteeringute Keskus peab muutma hanked tõhusamaks

1. Jaanuar 2017 - 10:07
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peahoone Tallinnas

Uue aasta esimesel tööpäeval, 2. jaanuaril alustab tööd Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK), mis koondab ühtse juhtimise alla kaitseministeeriumi, tema allasutuste ja kaitseväe hanked ning taristuprojektid.

„Uue asutuse loomine vabastab kaitseväe mittesõjalistest ülesannetest ning võimaldab koondada kogu hangete ja taristu alase oskusteabe ning kogemused ühtse juhtimise alla,“ ütles kaitseminister Margus Tsahkna. „Viimastel aastatel lisandunud uued sõjalised võimed ning kahekordistunud hangete ja taristuprojektide maht vajavad tõhusamat tuge kui senine hangete korraldus, mis oli ajale jalgu jäänud.“

Kaitseministeerium, kaitsevägi ja ministeeriumi allasutused korraldasid seni hankeid igaüks eraldi, samuti viidi eraldi läbi ehitus- ja arendusprojekte. „2010. aastal moodustasid investeeringud ja kaitseotstarbelise erivarustuse hanked 57,3 miljonit eurot, aastaks 2020 kasvavad need ligi 200 miljonit euroni. Ühisasutus muudab kogu hankeprotsessi läbipaistvamaks ja tõhusamaks ning aitab ühtlustada ja tõsta hangete kvaliteeti,“ ütles kaitseminister Tsahkna.

Lisaks ühtsele hangete korraldusele koondab RKIK ühtse juhtimise alla ehitustegevuse ja kinnisvarahalduse.

„Kaitseministeerium on üks kolmest suurimast kinnisvara haldajast Riigi Kinnisvara AS-i ja keskkonnaministeeriumi kõrval, uute sõjaliste võimete lisandumine ning koostöö liitlastega vajab ka läbimõeldud taristupoliitikat,“ ütles Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Rauno Sirk. „Nii kasarmute ja teiste riigikaitseliste hoonete ehitus kui ka harjutusalade laiendamine peavad lähtuma otstarbekusest, keskkonnasõbralikkusest ning õiguspärasusest. Ühisasutus võimaldab kõige paremini koondada ehitus- ja õigusalaseid ekspertteadmisi ning viia kaitseotstarbelisi arendustöid ellu keskkonnanõuetega kooskõlas.“

2017. aasta riigikaitseliste hangete maht riigieelarves on 159 miljonit eurot, kokku planeerib asutus tänavu läbi viia 500 hanget ja 100 taristuprojekti.

RKIKis alustab tööd üle 120 inimese, enamik neist on Kaitseväe Toetusväejuhatuse või kaitseministeeriumi taustaga.

Ühendasutuse direktor on kolonel Rauno Sirk, kes on varem olnud õhuväe staabiülem, Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris ning Ämari lennubaasi ülem lennubaasi renoveerimise perioodil.

Kaitseinvesteeringute Keskusele sarnased ühendasutused, mille ülesandeks on kõigi riigikaitseliste  hangete korraldamine või kinnisvara haldus, tegutsevad ka Põhjamaades ja Taanis. Eesti ühendasutus on unikaalne, kuna koondab ühte nii hanked kui ka taristualase tegevuse.

RKIKi loomise kava ulatub 2010. aastasse, mil toona vastu võetud riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise. Otsuse koondada valitsemisala hanke- ja taristufunktsioonid ühte kohta langetas kaitseminister 2015. aasta sügisel.