Sa oled siin

Tsahkna: noorte meeste kehv tervis on müüt, mis tuleb purustada

12. Mai 2017 - 9:31

Vabariigi Valitsus kiitis kabinetiistungil heaks kaitseminister Margus Tsahkna ettepanekud ajateenistusse kutsumise süsteemi reformimiseks, mille eesmärgiks on tagada ajateenistuse läbinud reservväelaste arvu tõus ning seeläbi Eesti iseseisva kaitsevõime tõstmine.

Tsahkna sõnul on praegune ajateenistusse kutsumise süsteem iganenud ning ei taga pikas perspektiivis Eesti riigikaitseks vajalikku väljaõppe omandanud inimeste arvu.

"See, et meie poistest vaid 30% on tervise tõttu võimelised ajateenistuse läbima, ei vasta tegelikkusele. Soomes on see protsent 70 ja olen kindel, et meie noored ei ole nõrgemad kui Soomes. Viga on süsteemis ja seda tulebki muuta," ütles Tsahkna.

Kaitseminister Tsahkna ettepanekute sisuks on muuta riigipoolsete kutsete kättetoimetamine elektrooniliseks, luua täiendavad meetmed kaitseväeteenistusest kõrvalehoidjatele ning korrastada arstlike komisjonide töökorraldust ja tervisenõudeid.

Tsahkna sõnul toimib Eesti ajateenistusel põhinev reservarmee mudel tervikuna hästi.

„Samas peame tagama, et riigi ja kodaniku vaheline suhtlus oleks kaasaegne ja elektrooniline, mitte paberkutsetel põhinev, nagu tsaariajal,“ ütles Tsahkna.

Minister lisas, et ajateenistusse astuvate noorte osakaal peab tõusma seniselt 30 protsendilt vähemalt 50-60 protsendini, et tagada ka reaalselt kohustusliku ajateenistuse toimimine.

"Selleks tuleb seniselt tõsisemalt tegeleda kaitseväeteenistusest kõrvalehoidjatega. Üks võimalus on piirata kõrvalehoidjate võimalusi automaatselt tarbida kõiki riigipoolseid hüvesid samadel alustel kui seadusekuulekad kaitseväekohustuslased,“ selgitas kaitseminister.

"Ajateenistuse kohustus on kõigil, kuid teadlikkult ajateenistusest kõrvalehoidjate suhtes rakendatavad sanktsioonid on lahjad. Seepärast tegin ettepaneku, et riigil oleks võimalik peatada ajateenistusest kõrvalehoidjatele autojuhi-, jahi- ja muude lubade kehtivus nii, nagu seda tehakse elatisabi võlglaste suhtes," ütles Tsahkna.

Tsahkna hinnangul vajab kaasajastamist ka tänane kutsealuste arstliku kontrolli süsteem, kus tuleb korrastada arstlike komisjonide senist tööpraktikat ning töötada välja lihtsamad ja läbipaistvamad tervisenõuded.

Valitsuskabinetis kiideti heaks põhimõtteline suund sellele, et edaspidi hakkaks kutsealustele ja reservväelastele riigi poolt saadetavate kutsete saatmine ja kättetoimetamine toimuma eelkõige läbi elektrooniliste kanalite, sealhulgas juhtudel, kui kodanik kasutab teisi e-teenuseid.

Samuti kiideti heaks kaitseministri ettepanekud, mille kohaselt hakatakse edaspidi arstlikust komisjonist, ajateenistusest või õppekogunemisest kõrvalehoidjaid lisaks rahatrahvidele karistama ka autojuhilubade, relva- ja jahilubade, kalastuskaardi või väikelaeva juhtimisõiguse peatamisega.

E-tervise infosüsteemile täiendava ligipääsu osas otsustati küsimust uuesti arutada uuel aastal pärast seda, kui Kaitseministeerium esitab valitsusele ülevaate 2017. aastal rakendunud osalise ligipääsu kasutamise kohta.

Veel uudiseid samal teemal

30.05.2018|Kaitseministeerium

Kaitseministeeriumile tutvustati uuringut Balti riikide õhukaitse tugevdamise võimaluste kohta

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus tutvustas Kaitseministeeriumile uuringut Balti riikide õhukaitsesüsteemi tugevdamise võimaluste kohta.

16.05.2018|Kaitseministeerium

Kaitseminister tänas kriisiäpi loojaid

Kaitseminister Jüri Luik andis täna kingituse ja tänukirja naiskodukaitsjatele, kes lõid õnnetusteks ja kriisiolukordadeks paremini valmistuda aitava mobiilirakenduse „Ole valmis!“