Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Siili kahjude parandamisel ona abiks uudne mobiilirakendus

 

Kaitsevägi kasutab sel aastal esmakordselt õppuse Siil maastiku- ja teedekahjude hindamisel mobiili- ning kaardirakendust, mis aitab kiirelt ja jagada infot kahjustuste kohta ning neid varasemast kiiremini ja tõhusamalt parandada. Kaitseinvesteeringutevälja keskusest panustasid rakenduse välja töötamisse kinnisvarabüroo geograaf-planeerija Kairi Villak ning julgeoleku ja IT-juht Sven Pildre.

„Rakendus aitab tsiviil-militaarkoostöö ohvitseridel täpselt määrata kahjustuste ulatust ja iseloomu ning jagada seda parandustöid tegeva ettevõtte või kaitseväe üksusega,“ ütles tsiviil-militaarkoostöö üksuse ülem major Viljar Kurg.

„Mobiiltelefon registreerib asukoha, mis aitab väga täpselt kirja panna kus ja millal on tee või maastik kannatada saanud, lisada kahjustuste fotod ning mõõtmed.“ Kure sõnul aitab rakendus infosüsteemi lisada ka milline üksus võis kahju põhjustada, samuti maa omaniku ja tema kontaktandmed. „Rakendus aitab ettevõttel või üksusel, kes tuleb tee- või truubi kahjustusi parandama paremini valmistuda ning kiiremini koht üles leida, samuti on tal juba eelnevalt olemas info, milliseid töid on vaja teha.“

Kure sõnul läheb kogu info kahjustuste kohta ühtsesse andmebaasi, kus seda on senisest oluliselt lihtsam hallata kui varasematel aastatel kasutusel olnud Exceli tabel võimaldas. „Sel aastal esmakordselt kasutusele võetud süsteem on juba näidanud, et saame nüüdsest kahjudega kiiremini tegeleda, samuti saame teha ettepanekuid, kuidas rakendust edasi arendada ja senisest veelgi paremaks muuta,“ ütles Kurg.

Rakendus võimaldab määrata muu hulgas kahjustuse liigi – roopad, augud või muu ning näitab ära, kui kaugel on parandustööd.  Lisaks kaitseväele saavad vajadusel rakendust kasutada ka ettevõtted, kes aitavad teid parandada.
Rakenduse välja töötamisse panustasid kaitseinvesteeringute keskuse ning kaitseväe militaargeograafia, infotehnoloogia ja tsiviil-militaarkoostöö spetsialistid.

2.-14. maini korraldatud taasiseseisvunud Eesti suurim õppus Siil hõlmas kogu Eesti territooriumi ning kulmineerus möödunud nädalavahetusel Kagu-Eestis ning Põhja-Lätis. Siilil harjutas laiapindset riigikaitset enam kui 15 000 kaitseliitlast-naiskodukaitsjat, kaitseväelast, liitlast, politseinikku ja päästetöötajat.

 

 

 Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.


Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.


Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

 

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii
 

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskuse jõulutervitus
 

 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 16. Mai 2018