Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Automaattulirelvade hankele esitas pakkumise neli relvatootjat

 

Automaattulirelvade hankel esitasid pakkumise relvatootjad Heckler & Koch,  Sig Sauer, Lewis Machine & Tool Company ning  Patriot Ordnance Factory.

Kaitseinvesteeringute keskus hindab, kas pakkumused vastavad esitatud minimaalsetele nõuetele märtsi lõpuks ning esitab seejärel vastavaks tunnistatud pakkujatele ettepaneku läbirääkimisteks ja võistleva hinnapakkumise tegemiseks. Lepingu sõlmimiseni on kavas jõuda 2018. aasta teises pooles.

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas välja hanke kaitseväele 5.56mm ja 7,62mm automaattulirelvade ja nende lisavarustuse ostmiseks juunis. Hankele esitas taotluse 14 tootjat, kellest kvalifitseerus üheksa, pakkumise esitas neli relvatootjat.

Hanke eesmärgiks on osta  1. ja 2. jalaväebrigaadile uued automaattulirelvad. Hankesse on kaasatud lisaks kaitseväele justiitsministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet. Tehniline spetsifikatsioon ja nõudmised relvastusele on kokku pandud kaitseväe juhtimisel.

Kavandatava hankelepingu kohaselt planeerib Kaitseinvesteeringute Keskus osta aastatel 2018 – 2021 ligikaudu 11000 automaattulirelva. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama täiendavalt kuni 18 000 automaattulirelva ostmist aastani 2024.

Hanke maksimaalne eeldatav maksumus on 75 miljonit eurot. Tegemist on järgneva kümnendi ühe mahukama ja olulisema relvastushankega liikursuurtükkide K-9 ja laskemoona hanke kõrval.

 Lähemalt »

 

 Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.


Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.


Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

 

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii
 

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskuse jõulutervitus
 

 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 8. Veebruar 2018