Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Riigihanke "Diiselmootorite remont ja hooldustööd teabepäev

 

Lugupeetud pakkujad,

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi keskus) on lähiajal välja kuulutamas riigihanget: „Diiselmootorite remont- ja hooldustööd“ ja korraldab huvitatud pakkujatele teabepäeva.

Nimetatud hanke eesmärk on leida kogemustega lepingupartnereid, et tagada mereväes kasutusel olevate diiselmootorite ja generaatorite ning kaasnevate süsteemide (juhtimis-, jahutus-, õlitus-, kütuse- ning käivitussüsteem jne) tehnilise kontrolli, remondi, hoolduse ning vajadusel uute seadmete ja süsteemide ning vajalike varuosade soetamise, et kindlustada vastavate seadmete pikaajaline kasutuse ja ohutu ekspluatatsiooni.

Keskus kutsub kõiki huvitatud isikuid 13.09.2018 kella 10.00-ks toimuvale infopäevale (Aadress: Järve 34a, 11314 Tallinn). Infopäeva eesmärk on anda ülevaade hanke objekti, eeldatavate kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste kohta.

Teabepäevast osavõtvatel huvilistel palun registreerida ennast e-maili aadressil heili.kuningas[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee mitte hiljem kui 11.09.2018 kella 10.00-ks koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, isiku isikukood).

Aktiivset osavõttu oodates

Heili Kuningas
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Hangete osakonna tehnikahangete büroo projektijuht
e-post: heili.kuningas[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee
tel: 717 0464

 

 Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.


Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.


Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

 

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii
 

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskuse jõulutervitus
 

 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 28. August 2018