Taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke. Ministeeriumi ja tema allasutuste kinnisvara arendamine, ehitamine ja haldamine on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ülesanne.

Riigi kinnisvararegister »

 • 624 kinnistut ja 578 ehitist

  Kaitseministeeriumi haldusalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Valdavat osa neist – 95 protsenti hoonetest ja ehitistest – haldab kaitseinvesteeringute keskus.

 • Kõik toimingud kinnisvaraga

  Kaitseinvesteeringute keskus koondab seni kaitseministeeriumis ja kaitseväe toetuse väejuhatuses töötanud ehitus- ja kinnisvaraeksperte, insenere, haldus- ja hooldusspetsialiste. Nende ülesanne on kogu riigikaitselise taristu arendamine, sealhulgas planeeringute korraldamine, ehitamine ning kinnisvara haldamine, samuti kõigi kinnisvara käsutamisega seotud toimingute tegemine.

 

Arendamine ja ehitus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus planeerib uusi arendusi ja korraldab planeeringute koostamist, projekteerimist ning ehitamist, kinnisvara ostu ning müüki. Samuti korraldab keskus katastrimõõdistamisi ja vajadusel rendihankeid ning seisab hea, et arendus- ja ehitustegevus oleks kooskõlas keskkonnanõuetega. Keskus tellib vajadusel ka NATO Julgeolekuinvesteeringute Programmi (NSIP) tehnilise ekspertiisi ja määrab selle maksumuse.

Kinnisvara haldus

Taristuosakonna haldurid ja spetsialistid korraldavad kinnisvara haldamist, peavad arvestust erinevate objektide kohta. Kinnisvarahaldurid on kõigis piirkondades. 
Taristuosakond korraldab vajadusel suurõppuste logistikat ning liitlasüksuste toetamist.

Kinnisvarahaldurite kontaktid »
Taristu hankeplaan 2018 » (133.55 KB, PDF)

Miinisadama uus söökla
 

Harjutusalad

Kaitseinvesteeringute keskus kavandab kaitseväe harjutusalade arendamist, sealhulgas maade ostmist ja võõrandamist ning maastikul toimuvaid töid – metsaraiet, teede ja rajatiste ehitust ning vastavust keskkonnanõuetele.

Enne projekteerimistöödega alustamist korraldavad keskuse taristuosakonna eksperdid vajalikud eeluuringud, keskkonna- ja riskianalüüsid ning keskkonnamõjude hindamise. Vajadusel tellib keskus spetsiaalseid uuringuid, sealhulgas mürauuringuid.

Harjutusväljad ja lasketiirud »
Harjutusväljade veebileht »

Harjutusalad
 

Uusehitised


Koostöös kaitseväega on ehitusekspertidel valminud tüüpkasarmu projekt, mille järgi on ehitatud kasarmud Kuperjanovi pataljonis, Viru pataljonis, Ämari lennubaasis jt väeosades. Tüüpkasarmu projekt on valminud kaitseväe väljaõppevajadusi silmas pidades, on ökonoomne ning seda täiendatakse pidevalt.

Tüüpkasarmu

Arendus- ja ehitustegevus 2017–2020


2016. aastal valmis renoveeritud Miinisadama söökla Tallinnas, Tapal valmis kasarmu liitlastele ja hooldus-õppegaraaž lahingumasinatele CV-90. Jätkus kaitseväe keskpolügooni arendus, muuhulgas valmis teede projekt ja teeninduslinnaku rajatiste projektid, algatati riigi eriplaneering.

Koostöös kohaliku omavalitsusega rekonstrueeriti Tapal teid ning küttetrassi. Arendatakse Tapa linnaku kõrval asuvat lähiharjutusala ning soetatakse selle tarbeks eramaid. 2016. aastal valmis NATO staabielemendi hoone ning paranesid kaitseväe ladustamisvõimalused.

2017. aastal valmivad suuremad projektid:

 • Nursipalu harjutusvälja keskkonnamõjude hindamine ja väljaõpperajatiste projekteerimine
 • Jõhvi tehnikapargi ehitus
 • Tapa taristu ehitus (söökla, kasarmud, tehnika hoiustamiseks varjualused, varustuse laod, teed, platsid, piirded, garaažid)
 • Sirgala harjutusvälja teeninduskeskus
 • Klooga harjutusvälja piiritähistus
 • Kaitseväe Keskpolügooni riigi eriplaneering koos uuringutega
 

Ajaloolise pärandi renoveerimine


Lisaks uutele rajatistele on renoveeritud ka rida muinsuskaitsealuseid ja ajaloolisi hooneid: praeguse Kuperjanovi pataljoni ajaloolised kasarmud, mereväebaasi ajalooline miiniladu, kus praegu paikneb kasarmu, endine torpeedokoda, kuhu rajati söökla, kaitseväe peastaabi hoone, Eesti sõjamuuseumi - kindral Laidoneri muuseumi hoone (Viimsi mõis), Seli tervisekeskuse hooned Seli mõisa kompleksis.

Viimase kaheksa aasta jooksul on kaitseministeerium renoveerinud muinsuskaitse all olevaid hooneid ca 38 miljoni euro eest.

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii »

 

 • Seli mõisakompleks Raplamaal

  Ehitatud ja korduvalt ümber ehitatud 18–20. sajandil, renoveeritud aastatel 2005–2015, kasutusel kaitseministeeriumi tervise- ja taastusravikeskusena.

 • Kasarmud Võrus, Taara linnakus

  Ehitatud 1932 ja 1936, renoveeritud 2002 ja 2007, kasutusel kasarmutena Kuperjanovi pataljonis.

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste hoone Tartus

  Ehitatud 1938–1940, renoveeritud 1998–1999, kasutusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse, Balti Kaitsekolledži õppehoonena, samas majas paikneb ka Kaitseliidu Tartu malev.

 • Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum Viimsis

  Mõisasüda ehitatud esmakordselt 18. sajandil, pärast 1865. aastat ümber ehitatud, renoveeritud 1990-ndate lõpus ja  2000-ndate alguses, hoones paikneb Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum.

 • Kaitseväe peastaabi hoone Tallinnas

  Ehitatud 1925. aastal sõjaväe hospidaliks, renoveeritud 2002, hoones paikneb Kaitseväe Peastaap.

 • Miinisadama ajaloolised hooned

  Torpeedokoda – ehitatud 1925. aastal, renoveeritud 2015–2016, kasutusel mereväebaasi sööklana. Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913. aastal, renoveeritud 2014–2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmu ja bürooruumidena.

 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 3. Detsember 2018