Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tsahkna: Kaitseinvesteeringute Keskus peab muutma hanked tõhusamaks


Uue aasta esimesel tööpäeval, 2. jaanuaril alustab tööd Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK), mis koondab ühtse juhtimise alla kaitseministeeriumi, tema allasutuste ja kaitseväe hanked ning taristuprojektid.

„Uue asutuse loomine vabastab kaitseväe mittesõjalistest ülesannetest ning võimaldab koondada kogu hangete ja taristu alase oskusteabe ning kogemused ühtse juhtimise alla,“ ütles kaitseminister Margus Tsahkna. „Viimastel aastatel lisandunud uued sõjalised võimed ning kahekordistunud hangete ja taristuprojektide maht vajavad tõhusamat tuge kui senine hangete korraldus, mis oli ajale jalgu jäänud.“ Lähemalt »

 

 Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.


Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.


Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

 

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii
 

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskuse jõulutervitus
 

 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info[at]kaitseinvesteeringud[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 8. Detsember 2017