You are here

Välissuhtlus

This summer, the allies will be carrying out large-scale training exercises on the Baltic Sea. The United States will be leading the annual international Baltic region training exercise BALTOPS, while the United Kingdom will be leading the deployment exercise Baltic Protector.

 

Liitlased viivad sel suvel Läänemerel läbi suuremahulised õppused, Ameerika Ühendriikide juhtimisel iga-aastase Balti regiooni rahvusvahelise õppuse BALTOPS ning Ühendkuningriigi eestvedamisel siirmisõppuse Baltic Protector.

 

Minister of Defence Jüri Luik named Kusti Salm, Director of the Ministry’s Defence Investments Planning Department, as the next Director of the Centre for Defence Investment.

 

Kaitseminister Jüri Luik nimetas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse järgmiseks direktoriks ministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salmi.

 

According to the budget strategy approved by the Government of the Republic for 2020–2023, Estonia will continue to use at least 2% of GDP for the development of national defence, added to which are the costs for hosting Allies and the Defence Investment Programme, in accordance with the pr

 

Vabariigi Valitsuse kinnitatud riigieelarve strateegia järgi aastateks 2020-2023 kasutab Eesti sõjalise riigikaitse arendamiseks jätkuvalt vähemalt 2 protsenti SKPst ning sellele lisanduvad liitlaste vastuvõtu kulud ja kaitseinvesteeringute programm vastavalt julgeole

 

Victims of the World War II and the victims of repressions and crimes committed by occupation forces were remembered in Charles’ Church today in Tallinn.

 

Täna mälestati Eesti Kaitseväe kaplaniteenistuse juhatamisel Kaarli kirikus Teises maailmasõjas langenuid, okupatsioonivõimude poolt toime pandud repressioonide ja kuritegude ohvreid.

 

Today, Cyber Security Exercises and Training Centre CR14 started its operations in Estonia.  The Centre will operate under the Ministry of Defence and serve the needs of the Estonian Defence Forces and NATO´s Cyber Range as well as Allies and Partners.

 

Täna alustas tegevust küberjulgeoleku väljaõppekeskus CR14, millest kujuneb Kaitseministeeriumi valitsemisala ja tema partnerite küberkoolituste keskus ning baas kaitseväe ja NATO  küberharjutusväljale.

 

Pages