Sa oled siin

Lennu- ja laevaload

Välisriigi sõjalaeva sisenemiseks Eesti territoriaal- või sisevetesse või välisriigi riikliku õhusõiduki sisenemiseks Eesti õhuruumi tuleb taotleda luba Kaitseministeeriumilt.

 • Välisriik, kellel on Eestis välisesindus, esitab loataotluse Kaitseministeeriumile.
 • Kui välisesindus Eestis puudub, tuleb loataotlus esitada Eesti Vabariigi diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, välja arvatud aukonsuli juhitavale konsulaarasutusele. Diplomaatilisel esindusel või konsulaarasutusel on kohustus edastada taotlus ühe tööpäeva jooksul Kaitseministeeriumile.
 

Lennulubade taotlemisest

 • Kaitseministeeriumist tuleb lennuluba taotleda riiklikule õhusõidukile. Riiklik õhusõiduk on õhusõiduk, mida kasutatakse sõjalistel, tolli või politsei eesmärkidel ning mis on kantud riiklike õhusõidukite registrisse või tsiviilregistrisse.
 • Taotlus tuleb Kaitseministeeriumi e-posti aadressile [email protected] esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne plaanitud sisenemist Eesti õhuruumi.
 • Lennuloa taotlus » (118.5 KB, DOC)
  Taotlus palun täitke trükitähtedega inglise või eesti keeles

Aastase lennuloaga riigid peavad loa kestuse jooksul esitama informatsiooni lendude kohta, mis on varustatud luure, seire, sihtmärgi kinnitamise ja kohaluuresüsteemiga ning elektroonilise sõjapidamisvahendiga olenemata seadmete väljalülitamisest

Kaitseministeeriumi 1 päeva enne kavandatavat sisenemist Eesti õhuruumi.

Aastane lennuluba ei kehti luurelennukitele ja õhusõidukitele, mis veavad relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja muid ohtlike kaupu, mis ei ole sätestatud IATA vastavate ohtlike kaupade reguleerivates dokumentides

Laevalubade taotlemisest

 • Kaitseministeeriumist tuleb laevaluba taotleda sõjalaevale.
 • Taotlus tuleb Kaitseministeeriumi e-posti aadressile [email protected] esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne plaanitud sisenemist Eesti territoriaalvetesse.
 • Laevaloa taotlus » (39 KB, DOC)
  Taotlus palun täitke trükitähtedega inglise või eesti keeles

Aastase laevaloaga riigid peavad loa kestuse jooksul esitama informatsiooni sõitude kohta Mereväele e-posti aadressil [email protected] 2 tööpäeva enne kavandatavat sisenemist Eesti territoriaalvetesse.

 

Viimati uuendatud: 5. September 2023