Kaitsetööstuse arendusprojektide konkurss 2020

Konkursi eesmärgiks on saavutada Eesti kaitsetööstuse toodete kõrge arendustase ja rahvusvaheline konkurentsivõime.

Kaitseministeerium on alates 2013. aastast korraldanud igal aastal Eesti ettevõtetele arendusprojektide konkurssi uuenduslike ja kõrge ekspordipotentsiaaliga toodete arendamiseks. Sellest programmist on välja kasvanud paljud tänased Eesti kaitsetööstuse edulood, mis riigi toel on saanud pelgast ideest reaalselt eksporditavaks tooteks.

2020. aasta konkursi teema oli vaba ning konkursile oli kandideerima oodatud kõik uuenduslikud ja nutikad tootearendusideed, mida on võimalik kasutada kaitsevaldkonnas. Konkursi võitjad saavad teha Kaitseväega koostööd toote arendamisel ja testimisel.

Konkursi eelarve kogueelarve oli kuni 600 000 eurot. Maksimaalselt võis üks projekt toetust saada 200 000 eurot. Kaitseministeeriumi toetus ühele arendusprojektile on 25%, keskmine ettevõte võib saada kuni 35% ja väike-ettevõte kuni 45% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi hindas komisjon, kuhu kuuluvad esindajad kaitseministeeriumist, kaitseväest, Eesti majandusarengut suunavatest ametkondadest ja ettevõtlusorganisatsioonidest ning väliseksperdid.

Ajakava


2021. aasta konkurss kuulutatakse välja 2020. aasta sügisel.

Taotlemine


Arendustoetust võivad taotleda Eesti äriregistris registreeritud äriühingud.
Taotlemiseks tuli esitada:

 • vormikohane digitaalselt allkirjastatud inglise keelne taotlus (18.99 KB, DOCX);
 • üle 5%-suuruse osalusega ettevõtete omanike nimekiri, nende osalus ja omanikeringi kirjeldus eraisikuteni, v.a avalikult noteeritud ettevõtjad;
 • arendusprojekti meeskonnaliikmete elulookirjeldused.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused koos dokumentidega ning vajalikud lisamaterjalid (skeemid, diagrammid, graafikud, fotod, brošüürid, või muud infokandjad) saata elektrooniliselt e-posti aadressile: arendusprogramm[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Konkursi tingimused

 

Lisainfo:

 Eneli Saabas, kaitsetööstuse valdkonna juht, tel 717 0223
eneli.saabas[at]kaitseministeerium[dot]ee 

 

 

2020. aasta konkursi tulemused

Hindamiskomisjon otsustas toetada järgmisi projekte:

 • Rantelon OÜ „Full-Duplex Radios for Defence and Security“
  Toetus 116 595 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Baltic Workboats AS „Multi-Flex Maritime Platform“
  Toetus 142 363 eurot, 25% projekti kogumaksumusest.
 • Milrem AS „Integrated Intelligence, Surveillance and Reconnaissance system development based on Unmanned Ground Vehicle“
  Toetus 154 325 eurot, 25% projekti kogumaksumusest.
 • Milworks OÜ (endine Milrem LCM OÜ) „Milrem Digital Armoury“
  Toetus 50 000 eurot, 25% projekti kogumaksumusest.
 • Nord Arms OÜ „Development of Nord Arms ProDot 1x25 Military-Grade Red Dot Sight“
  Toetus 6930 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • DefSecIntel Solutions OÜ „Prototype of Unit of an automated mini-drone-station with ”search & find” AI detection model software“
  Toetus 83 835 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Krattworks OÜ „KrattOwl: Silent Hunter UAV“
  Toetus 43 571 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 

2018./2019. aasta konkursi tulemused

Hindamiskomisjon otsustas toetada järgmisi projekte:

 • Threod Systems OÜ/Eesti Arsenal OÜ „Multi-purpose Loitering Munition (MPLM)“
  Toetus 199 899 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Nordic Armoury OÜ „76mm Training Smoke Round“
  Toetus 67 500 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Eesti Arsenal OÜ „Anti-UAV missile autopilot and computer vision system“
  Toetus 65 700 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Krattworks OÜ „Smart mine trigger system development“
  Toetus 3690 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Nord Arms OÜ „Development of High Quality High Performance Semi-Automatic and Full-Automatic 9mm Pistol Calibre Carbine ( PCC ) Rifles calibre 9x19Parabellum“
  Toetus 86 310 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Penhouse Studio OÜ „Mine clearance training device development for both military and peacekeeping operations“
  Toetus 6304 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Asymmetric Systems OÜ „Mined tank obstacle for infantry squads“
  Toetus 8100 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 

2017. aasta konkursi tulemused

Hindamiskomisjon otsustas toetada järgmisi projekte:

 • Semetron AS, „Patient  information and registration system for military field use (MIL HIS)“
  Toetus 172 382 eurot, 25% projekti kogumaksumusest.
 • Haine Paelavabrik OÜ, „Enhanced technology for camouflage in NIR-range.“
  Toetus 23 645 eurot, 35% projekti kogumaksumusest.
 • Nord Arms OÜ, „Development of High Quality Semi-Automatic and Bolt-Action Long-Range Sniper Rifles in calibre 338 Lapua Magnum“
  Toetus 83430 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • Nordic Armoury OÜ, „Blank Firing System for Browning M2“
  Toetus 14 000 eurot, 35% projekti kogumaksumusest.
 • Uniraja OÜ, „SecureChat communication system and redesign to Android operating System“
  Toetus 74 250 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • DrageTech OÜ, „Airframe development of low-cost attack multicopter (UAV)“
  Toetus 2700 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 • ETHR OÜ, „Reinforcing Substructure For Ultra-lightweight Universal Extremity Fixation Device“
  Toetus 29 593 eurot, 45% projekti kogumaksumusest.
 

2016. aasta konkursi tulemused

Konkursile esitati 16 taotlust ning hindamiskomisjon otsustas toetada järgmisi projekte:

 • Milrem AS, Intuitive control system and virtual learning environment for autonomous unit supporting multi-purpose unmanned ground vehicle.
  Toetus 200 000 eur, 18,3% projekti kogumaksumusest.
 • Skeleton Technologies OÜ, Superkondensaatoritel põhinev käivitusmoodul NATO 6T formaadis.
  Toetus 63 919 eurot, 25% projekti kogumaksumusest.
 • Threod Systems OÜ, Signaaliluuresensor mehitamata õhusõidukile (UAV).
  Toetus 66 815 eurot, 35% projekti kogumaksumusest.
 • Marduk Technologies OÜ, LSS tüüpi droonide järgimise ning häirimise platvormi loomine.
  Toetus 69 266 eurot, 35,6% projekti kogumaksumusest.
 

2015. aasta konkursi tulemused

Konkursile esitati seitse taotlust. Hindamiskomisjon otsustas toetada ühte projekti:

 • Bytelife Solutions OÜ, Automatiseeritud küberkaitseõppuste platvormi arendus.
  Toetus 48 600 eurot.
 

2014. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 12 taotlust. Taotletav summa ületas ligi kolmekordselt eelarves selleks ette nähtud summa.

Kollegiaalse hindamise tulemusel moodustatud pingerea alusel kinnitas kaitseminister konkursi tulemused:

 • Englo OÜ, selektiivne andur militaarrasketehnika maismaal liikumise ja liigi tuvastamiseks ning vajadusel hävitusseadme käivitamiseks.
  Toetus 42 390 eurot.
 • Milrem OÜ, kõrgendatud maastikuläbivusega mehitamata hübriidse transpordivahendi arendus ja testimine.
  Toetus 37 615 eurot.
 • Rantelon OÜ, raadio teel juhitavate pommide laiendatud sagedusalaga segamisseadme seljakoti-versiooni arendus.
  Toetus 46 080 eurot.
 • Telegrupp AS, ajakohase välikommutaatori prototüübi arendus.
  Toetus 34 000 eurot.
 • Threod Systems OÜ, mehitamata õhusõidukite autopiloodi arendus.
  Toetus 39 000 eurot.
 

2013. aasta konkursi tulemused

Konkursile laekus 11 taotlust ning toetus eraldati enim punkte saanud projektidele:

 • Maru Metall AS ja Semetron AS, mobiilse moodultüüpi traumakeskuse, sealhulgas triaaži ning meditsiinilise hoiuruumi arendus.
  Toetus 98 850 eurot.
 • ELI OÜ, multirootori prototüübi arendamine ja testimine tooteks.
  Toetus 98 000 eurot.
 • Cybernetica AS, VHF sidelahendused peastaabile ja sideväeosadele Cybernetica meresidelahenduste baasil.
  Toetus 46 651 eurot.
 • Vesimentor OÜ, pommikeldri prototüübi arendus.
  Toetus 20 700 eurot.

Loe veel

 

Viimati uuendatud: 20. Aprill 2020