Rahvusvaheline teaduskoostöö

Rahvusvaheline koostöö NATO-ga

Kaitseministeeriumi toetab Eesti teadlaste ja Kaitseväe ekspertide aktiivset osalemist NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) tegevustes, mille oluline väljund on muu hulgas koostöövõrgustik ja infovahetus maailma tippteadlaste ja rakendusuuringute ekspertidega.

NATO STO tegevus on valdkonnapõhine ja selle töös osalemine eeldab liikmesriigi huvi konkreetse töörühma töö tulemuste vastu ning suutlikkust ka ise selle rühma töösse panustada.

Loe lähemalt:

 

Eesti esindajad NATO STO paneelides:

  • Applied Vehicle Technology (AVT): Markus Otsus (Kaitseväe Akadeemia), kolonelleitnant dr Raul Järviste (Kaitseväe Akadeemia);
  • Human Factors and Medicine (HFM): Andres Kink (Kaitseväe Akadeemia), Ahti Varblane (Kaitseväe Akadeemia);
  • Systems Concepts & Integration (SCI): dr Jaanus Kaugerand (TalTech);
  • Sensors & Electronics Technology (SET): dr Kaarel Piip (Kaitseväe Akadeemia);
  • Information Systems Technology (IST): dr Mari-Anne Meister (TalTech – Tallinna Tehnikaülikool);
  • Modelling & Simulation Group (NMSG): kolonelleitnant Siim Vuntus (Kaitseväe peastaap);
  • Maritime Science and Technology Experts Committee (MSTEC): prof Tarmo Soomere (TalTech – Tallinna Tehnikaülikool).

NATO teadus- ja tehnoloogianõukogu (STB) kohtumistel on Eesti esindajad Kaitseministeeriumi innovatsiooni osakonnast ja Kaitseväe peastaabist.

 

Rahvusvaheline koostöö Euroopa Kaitsefondiga (EDF) 

Euroopa Kaitsefondi programm on ellu kutsutud, et aidata kaasa EL liikmesriikide koostööle uute tehnoloogiate arendamisel ning Euroopa konkurentsivõime suurendamisele kaitsealases teadus- ja arendustegevuses.

Aastatel 2018–2020 rakendatud pilootprogrammid kaitsealaste teadusuuringute (PADR – Preparatory Action for Defence Research) ja kaitsetööstuse arendusprojektide (EDIDP – European Defence Industrial Development Programme) toetamiseks saavad jätku aastatel 2021–2027 rakenduva Euroopa Kaitsefondi programmi näol. Programm pakub häid võimalusi Eesti teadusasutustele ja ettevõtetele kaitsealasteks teadusuuringuteks, arendustegevuseks ja ka murranguliste ja uute tehnoloogiate jaoks.

 

Rahvusvaheline koostöö Euroopa Kaitseagentuuriga (EDA)

Euroopa Kaitseagentuuri teadus- ja arendustegevuse eesmärk on soodustada Euroopa Liidu liikmesriikide ühist kaitsealast teadus- ja arendustegevust, et ühendada kogemusi ning vähendada vastastikust dubleerimist ja kulusid.

Eesti teadusasutused ja ettevõtted saavad Euroopa Kaitseagentuuri kaudu võimaluse teha koostööd teiste Euroopa riikide vastavate asutuste ja ettevõtetega kaitsevaldkonna probleemidele teaduslike ja praktiliste lahenduste leidmiseks.

Euroopa Kaitseagentuuri teadus- ja tehnoloogiavaldkonna ekspertide töökohtumistel esindavad Eestit Kaitseministeeriumi esindajad ja Eesti juhtivate teadus- ja arendusasutuste teadlased.

 

Balti kaitsealane teadus- ja arenduskoostöö

Eesti koostöö lähiriikidega on seni toimunud kahes valdkonnas: pidev infovahetus ning kaitsealase teadus- ja arendustegevusega seotud ühiste sündmuste korraldamine. Lähitulevikus on kavas määratleda huvivaldkonnad ja ühisvajadused regionaalsete koostööprojektide käivitamiseks.

 

 

 

Viimati uuendatud: 10. Juuli 2023