Rahvusvaheline teaduskoostöö

Rahvusvaheline koostöö NATO-ga

Kaitseministeeriumi toetab Eesti teadlaste ja Kaitseväe ekspertide aktiivset osalemist NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) tegevustes, mille oluline väljund on muu hulgas koostöövõrgustik ja infovahetus maailma tippteadlaste ja rakendusuuringute ekspertidega.

NATO STO tegevus on valdkonnapõhine ja selle töös osalemine eeldab liikmesriigi huvi konkreetse töörühma töö tulemuste vastu ning suutlikkust ka ise selle rühma töösse panustada.

 

Eesti esindajad NATO STO paneelides ja CMRE-is:

  • Applied Vehicle Technologies (AVT), dr Marek Jõeleht (TTÜ);
  • Human Factor and Medicine (HFM), dr Andres Kink (KVÜÕA) ja prof Jaanus Harro (TÜ);
  • Systems Concepts and Integration (SCI), dr Jürgo-Sören Preden (TTÜ);
  • System Analysis and Studies (SAS), kol-ltn Sten Allik (KVÜÕA) ja Dmitri Teperik (RKK);
  • Sensors & Electronics Technology (SET), mjr Veljo Raide (KVÜÕA);
  • Information Systems Technology (IST), kpt-mjr dr Mari-Anne Meister (Merevägi);
  • NATO Modelling and Simulation Group (NMSG), mjr Tamur Kusnets (KVÜÕA);
  • Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), dr Tarmo Kõuts (TTÜ).

NATO teadus- ja tehnoloogianõukogu (STB) kohtumistel esindavad Eestit Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni osakonna ametnikud.

 

Rahvusvaheline koostöö Euroopa Kaitseagentuuriga (EDA)

Euroopa Kaitseagentuuri teadus- ja arendustegevuse eesmärk on soodustada Euroopa Liidu liikmesriikide ühist kaitsealast teadus- ja arendustegevust, et ühendada kogemusi ning vähendada vastastikust dubleerimist ja kulusid.

Eesti teadusasutused ja ettevõtted saavad Euroopa Kaitseagentuuri kaudu võimaluse teha koostööd teiste Euroopa riikide vastavate asutuste ja ettevõtetega kaitsevaldkonna probleemidele teaduslike ja praktiliste lahenduste leidmiseks.

Eesti esindajad EDA töörühmades:

  • IAP4 (Command Information System & Networks), akad Leo Mõtus (TTÜ);
  • ESM4 (Human Factors & CBR Protection), prof Jaanus Harro (TÜ).

Euroopa Kaitseagentuuri teadus- ja tehnoloogiavaldkonna ekspertide töökohtumistel esindavad Eestit Kaitseministeeriumi hangete osakonna ametnikud ja Eesti juhtivate teadus- ja arendusasutuste teadlased.

 

 

Balti kaitsealane teadus- ja arenduskoostöö

Eesti koostöö Läti ja Leeduga on seni toimunud kahes valdkonnas: pidev infovahetus ning kaitsealase teadus- ja arendustegevusega seotud ühiste sündmuste korraldamine. Lähitulevikus on kavas määratleda huvivaldkonnad ja ühisvajadused Balti riikide koostööprojektide käivitamiseks.

 

Lisainfo:

 Getter Oper, teadusnõunik, tel 717 0061
getter.oper[at]kaitseministeerium[dot]ee 

 

 

Viimati uuendatud: 10. Mai 2017