Kaitseminister

Jüri Luik on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 12. juunist 2017

Vahetult enne kaitseministriks asumist oli Jüri Luik Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler

Aastatel 2015-2017 oli ta Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor

Aastatel 2012-2015 oli Jüri Luik erakorraline ja täievoliline suursaadik Moskvas

Aastatel 2007-2012 erakorraline ja täievoliline suursaadik ning alaline esindaja NATO juures

Aastatel 2003-2007 oli Luik erakorraline ja täievoliline suursaadik Washingtonis

Aastatel 2002-2003 juhtis ta Välisministeeriumis NATOga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni

Aastatel 1999-2002 oli Jüri Luik Eesti Vabariigi kaitseminister

Aastatel 1996-1999 erakorraline ja täievoliline suursaadik Brüsselis

Aastatel 1995-1996 oli Luik Carnegie Uurimiskeskuse vanemteadur Washingtonis

Aastatel 1994-1995 oli ta Eesti Vabariigi välisminister

Aastatel 1993-1994 oli Jüri Luik Eesti Vabariigi kaitseminister

Aastatel 1992-1993 juhtis ta portfellita ministrina Eesti-Vene riikidevaheliste läbirääkimiste delegatsiooni

Aastal 1992 oli ta Riigikogu liige ja 1991. aastal Välisministeeriumi poliitilise osakonna rahvusvaheliste organisatsioonide büroo juhataja ning hilisemalt ka sama osakonna direktor

Aastatel 1990-1991 oli Jüri Luik Eesti Instituudis anglosaksi maade referent

Aastatel 1988-1990 oli ta ajakirja „Vikerkaar“ poliitikatoimetaja 


17. augustil 1966. aastal Tallinnas sündinud Jüri Luik on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal. Talle on antud suursaadiku diplomaatiline auaste.

Kaitseminister Jüri Luik

 

 

Kaitseministri ülesanded

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President.

  • Kaitseminister vastutab riigikaitse korraldamise eest Eesti Vabariigis.

  • Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Minister annab Vabariigi Valitsusele aru Kaitseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

  • Kaitseminister nimetab ametisse väeliikide ülemad ja teeb valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks.

  • Kaitseminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

  • Kaitseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

  • Kaitseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

 

Viimati uuendatud: 12. Juuni 2017