Sa oled siin

Tutvustus ja struktuur

Eesti Vabariigi riigikaitse korraldamise eest vastutavad kaitseminister ja Kaitseministeerium. Ministeerium teeb ettepanekuid riigikaitsepoliitika kavandamiseks, viib kavandatut ellu ja korraldab riigikaitset.

 

Kaitseministeerium:

  • töötab välja riigikaitse üldkava;
  • korraldab rahvusvahelist koostööd;
  • valmistab ette mobilisatsiooni ja korraldab selle läbiviimist;
  • korraldab kaitsejõudude reservi arvestust ja väljaõpet;
  • finantseerib ja varustab Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust;
  • arendab kaitsetööstust;
  • kontrollib Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust;
  • koostab vastavate õigusaktide eelnõud.

Ministeeriumi valitsemisalas on Eesti Kaitsevägi, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Kaitseressursside Amet, Välisluureamet, aga ka sõjaajalugu tutvustav Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum. Ministri pädevuses on kõikide allasutuste järelevalve nii seaduse kui ka otstarbekuse seisukohast. Ministeerium kooskõlastab oma tegevuse Kaitseväe ning teiste asjassepuutuvate allasutustega kogu otsustusprotsessi jooksul.

Ministeerium on jaotatud nelja asekantsleri vastutusalaks. Kaitsepoliitika asekantslerile alluvad osakonnad töötavad välja riigikaitse tulevikuvisiooni, kaitseplaneerimise asekantsleri vastutusala seob selle võimete ja eelarvega ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri vastutusala toetab ministeeriumi tööd.

Kaitseministeeriumi struktuurijoonis alates 01.03.2024

 

Osakondade põhimäärused

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
13.04.2015 - 11:05PDF icon strateegilise_kommunikatsiooni_osakond.pdf196.55 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon nato_ja_el_osakond.pdf130.81 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon rahvusvahelise_koostoo_osakond.pdf129.16 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon riigikaitse_planeerimise_osakond.pdf127.21 KBpdf
13.04.2015 - 11:05PDF icon oigusosakond.pdf133.71 KBpdf
01.03.2019 - 15:27PDF icon julgeoleku-_ja_halduskosakonna_pohimaarus_2018_avalik_osa.pdf423.52 KBpdf
01.03.2019 - 15:27PDF icon dokumendihalduse_osakond_pohimaarus.pdf144.5 KBpdf
31.05.2021 - 14:52PDF icon poliitika_planeerimise_osakond.pdf197.69 KBpdf
31.05.2021 - 14:52PDF icon kaitsevalmiduse_osakond.pdf201.78 KBpdf
02.01.2023 - 11:17PDF icon kaitsetahte_arendamise_osakond.pdf280.2 KBpdf
Viimati uuendatud: 29. Veebruar 2024