Sa oled siin

Kaitseministeeriumi kord külalisele

Sisenemine ja lahkumine

Kaitseministeeriumi hoone ja territoorium ei ole avatud vabaks läbikäiguks.

Ministeeriumisse sisenetakse peauksest ja külalised võtab esimesena vastu valvetöötaja, kes teostab turvakontrolli. Kõik külalised tuvastatakse isikut tõendava dokumendi alusel, registreeritakse ja lubatakse hoonesse vaid Kaitseministeeriumi töötaja saatel. Seega võtab valvetöötaja ühendust töötajaga, kellega kohtumine on kokku lepitud, või juhatab külalise koosolekute ruumi. Pärast külastuse lõppemist fikseerib valvetöötaja külastaja lahkumise.

Ette teatamata külalisi hoonesse ei lubata. Kokku leppimata külastuse puhul võtab valvetöötaja enne külalise hoonesse lubamist ühendust julgeoleku- ja haldusosakonnaga, kelle esindaja teeb kindlaks külastuse eesmärgi ning talitab edasi vastavalt olukorrale.

Kaitseministeerium on avatud tööpäeviti kell 8.30–17.00 ning suletud laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel.

Turvalisus

Võimalike ohuolukordade (tuleoht, pommiähvardus jms) puhul on külaline kohustatud järgima Kaitseministeeriumi ametnike korraldusi.

Kaitseministeeriumisse on keelatud tuua tuli- ja külmrelvi, lõhkeaineid, kemikaale, radioaktiivse kiirguse allikaid, aparatuuri, mis võib häirida Kaitseministeeriumi tehniliste seadmete ning arvutivõrgu tööd, narkootilisi aineid ja muud, mis võib tekitada ohtu inimestele, hoonele või tehnilistele seadmetele. Külastajad ei või Kaitseministeeriumi hoonesse tuua ka elus loomi ega linde.

Kaitseministeeriumi ümbrus on ööpäevaringse videovalve all, hoonesse sisenejate liikumine salvestatakse turvakaalutlustel.

Keelatud tegevused

Kaitseministeeriumis on fotografeerimine, heli- ja videosalvestus lubatud vaid kooskõlastatult julgeoleku –ja haldusosakonnaga.

Suitsetamine on hoones lubatud vaid selleks ettenähtud kohas, keelatud on lahtise tule läitmine ja kasutamine.

Unustatud esemed

Kaitseministeeriumisse unustatud esemed (vihmavarjud, dokumendimapid vms) saab üldjuhul kätte valvetöötaja juurest. Kui esemete puhul ei ole selge, kas need on ohutud, võidakse rakendada erimeetmeid, sealhulgas nende kohapeal hävitamist.

Viimati uuendatud: 27. Juuli 2020