Kaitsetööstuspark

Riigi eriplaneeringute kohta saab saab lisainfot SIIT.

 

Kaitsetööstuspark

Planeeringu algatamise otsus

Kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2024 korraldusega nr 40 kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Kaitseministeerium.Riigi eriplaneeringu eesmärk on planeerida kaitsetööstuspark laskemoona, lahingumoona, lõhkematerjali ja lõhkeaine tootmiseks ning selle toimimiseks vajalik taristu. Riigi eriplaneeringuga kavandatakse tööstuspargi täpne asukoht ning tingimused tööstuspargi baastaristu ja tootmisrajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmab maa-alasid kolme kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvas neljas planeeringualas: Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas (6,3 ruutkilomeetrit), Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas (1,5 ruutkilomeetrit) ja Pärnu maakonnas Pärnu linnas (33,3 ruutkilomeetrit). Planeeringuala suurus on ligikaudu 41,1 ruutkilomeetrit. Kaitsetööstuspargi suurus on eelduslikult 0,5-1 ruutkilomeetrit. Planeeringuala asukohad ja piirid on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 40 lisas. Eesmärgiks on leida kaitsetööstuspargile üks asukoht nelja planeeringuala piires, kuid riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus selgub, kas lõhkeaine tootmine ja laskemoona tootmine saavad toimuda ühes asukohas või on lõhkeaine tootmiseks vajalik leida teine asukoht.

Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega ja lisatud materjalidega on võimalik tutvuda ka Kaitseministeeriumis aadressil Sakala 1, Tallinn. Kaitseministeeriumis dokumentidega tutvumisel palun edastage vastav soov aadressile: [email protected].

Viimati uuendatud: 12. Märts 2024