Sa oled siin

Strateegilise kommunikatsiooni osakond

Strateegilise kommunikatsiooni osakond osaleb riigi ja NATO strateegilise kommunikatsiooni koordineerimises, juhib ja koordineerib ministeeriumi ja valitsemisala asutuste kommunikatsioonitegevuste planeerimist ja rakendamist, sealhulgas avalikkuse teavitamist riigikaitse ja kaitsepoliitika küsimustes ning korraldab valitsemisala eelarvest ühiskondlikele organisatsioonidele määratud toetuste jaotamist.

 

Susan Lilleväli

osakonna juhataja

Susan Lilleväli juhib strateegilise kommunikatsiooni osakonna tööd. Ta nõustab kaitseministrit ja ministeeriumi juhtkonda kommunikatsiooniküsimustes ja koordineerib valitsemisala strateegilist kommunikatsiooni. 

 Telefon: 717 0021, mobiiltelefon: 5866 7113
susan.lillevali[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Roland Murof

osakonnajuhataja asetäitja 

Roland Murof toetab strateegilise kommunikatsiooni osakonna töö juhtimist ja asendab vajadusel strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhatajat. Ta ülesanneteks on ka kaitsevaldkonna strateegilise kommunikatsiooni arendamine, ministeeriumi meediasuhtluse korraldamine ja erinevate kommunikatsiooniprojektide juhtimine.

 Telefon: 717 0127
roland.murof[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Rika Margat

strateegilise kommunikatsiooni planeerija

Rika Margat planeerib strateegilise kommunikatsiooni tegevusi Kaitseministeeriumis ja valitsemisalas.

 Telefon: 717 0027
rika.margat[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Karin Kivipõld

pressiesindaja

Karin Kivipõld tegeleb Kaitseministeeriumi meediasuhtlusega. Pressiesindajana on tema põhiülesandeks avalikkuse informeerimine riigikaitselistes ja kaitsepoliitilistes küsimustes.

 Telefon: 717 0019
karin.kivipold[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Liina Rüütel

sotsiaalmeedia nõunik

Liina Rüütel tegeleb Kaitseministeeriumi sotsiaal- ja digimeediaga ning kampaaniate ja kommunikatsiooniprojektide planeerimise ja läbiviimisega.

 Telefon: 717 0188
liina.ruutel[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

 

Eleka Rugam-Rebane

välismeedia nõunik

Eleka Rugam-Rebane suhtleb välismeediaga, tegeleb venekeelse kommunikatsiooniga ja viib ellu erinevaid kommunikatsiooniprojekte.

 Telefon: 717 0064
eleka.rugam-rebane[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

 

 

Helmuth Martin Reisner

väliskommunikatsiooni nõunik

Helmuth Martin Reisner suhtleb välismeediaga, koordineerib liitlastega seotud inglise- ja eestikeelset kommunikatsiooni ning viib ellu erinevaid kommunikatsiooniprojekte.

 Telefon: 717 0221
martin.reisner[at]kaitseministeerium[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 21. Mai 2020