Sa oled siin

Ajateenistuses arendatakse tsiviilkarjääriks vajalikke oskusi

5. September 2019 - 9:16
Ajateenistuses arendatakse tsiviilkarjääriks vajalikke oskusi
Ajateenistuses arendatakse tsiviilkarjääriks vajalikke oskusi

Kaitseministeerium korraldas eile Eesti Personalijuhtimise ühingule riigikaitse päeva Tapa linnakus, juhtimaks tähelepanu ajateenistuse läbinud inimese väärtustele tööandja silmis tsiviilsektoris.

Kaitseministeeriumi kantsleri Kristjan Priki sõnul soovime tutvustada Eesti tööandjatele tänapäevast ajateenistust, mille kaudu arendatakse väärtuseid ja oskusi, mis on vajalikud ka karjääris militaarvaldkonnast väljaspool.

“Kaitseväes saab noor inimene väljaõpet ja praktilisi kogemusi, milles pannakse ennast proovile erinevates füüsiliselt ja vaimselt keerukates situatsioonides ning arendatakse vastutust nii enda kui teiste eest, ” ütles Prikk.

Ta rõhutas, et seeläbi saab noor ise teadlikumaks oma võimetest, õpib säilitama rahu pingelistes olukordades, leidma lahendusi ning võtma keerukaid olukordi kogemustandvate väljakutsete, mitte möödapääsmatute raskustena.

“On selge eksiarusaam, et ajateenistuse läbinu võtab teenistusest kaasa vaid robustseid ja sõjalisi oskuseid, mida saab rakendada ainult militaarvaldkonnas,” ütles Prikk.

1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Vahur Karuse sõnul saavad paljud noored kaitseväes ka esmase juhtimiskogemuse jao- või rühmaülemana – tsiviilkarjääris tavapäraselt nii varakult juhtivatele kohtadele veel ei jõuta.

“Vastutus kui kõige ägedam ja olulisem element juhtimises tähendab otsustusvõimet, analüüsioskusi ning annab inimesel teatava moraalse kõrgendiku,” ütles kolonel Karus.

Ta lisas, et noored täiendavad ajateenistuses teadmisi ka matemaatikas ja füüsikas.

Eesti Personalijuhtimise ühingu PARE tegevjuhi Kärt Kinnase sõnul on tööandja silmis alati väärtuslikud sotsiaalsed oskused, mida ajateenistuses oluliselt arendatakse.

“Ajateenistuses on mitmekesise sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimesed, kes peavad erinevaid ülesandeid täites koostööd tegema. Oskus teistega arvestada ja ühise eesmärgi nimel töötada, loob aluse headeks töösuheteks,” märkis Kinnas.

Fotod

Eesti Personalijuhtimise ühingu PARE podcast, kus kantsler Kristjan Prikk räägib inimeste juhtimisest

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee