Sa oled siin

Eesti liitub Ukraina väljaõppemissiooniga Interflex

23. Jaanuar 2024 - 17:45

Kaitseminister Hanno Pevkur osales täna virtuaalsel Ukraina abi kontaktgrupi ehk Ramsteini formaadi kohtumisel, kus teatas Eesti otsusest liituda Ühendkuningriigi juhitava väljaõppemissiooniga Interflex, mille raames antakse Ukraina kaitseväelastele sõduri baaskoolitust. Kohtumise eel toimus kaitseminister Pevkuril ka kahepoolne arutelu Ukraina kaitseministri Rustem Umeroviga.

Ramsteini kohtumisel said Ukrainat toetavate riikide kaitseministrid ülevaate lahinguväljal toimuvast, kriitilistest võimevajadustest ja võimekoalitsioonide tööst, samuti uutest annetustest Ukrainale.  

„Lisaks relvade ja laskemoona katkematule juurdevoole vajab Ukraina selles pikaks kujunevas sõjas ka lääneriikide pidevat tuge uute ja täiendavate kaitseväelaste väljaõpetamisel. Seetõttu on Eesti otsustanud liituda brittide juhitava väljaõppemissiooniga Interflex, mille raames hakkavad Eesti Kaitseväe instruktorid lähiajal Ühendkuningriigis välja õpetama Ukraina sõdureid,“ ütles Pevkur. „Esitasin ka kolleegidele väljakutse pikaajaliseks Ukraina toetuseks 0,25% ulatuses SKTst, mille Eesti on juba otsustanud. Meie kalkulatsioonid näitavad, et kui kõik Ramsteini riigid selles mahus panustaks, võiks kokku summa küündida 120 miljardi euroni aastas, mis looks eeldused Ukraina võiduks,“ lisas kaitseminister Pevkur.   

Ühendkuningriigi juhitava väljaõppemissiooni Interflex raames hakkavad Eesti instruktorid pakkuma Ukraina kaitseväelastele sõduri baaskoolitust Ühendkuningriigis. Samuti jätkub Eesti osalus Euroopa Liidu väljaõppemissiooni EUMAM raames erialakursuste läbiviimisega Eestis.

„Väljaõppemissioon Interflex on suurim omataoline rahvusvaheline väljaõppeprogramm Ukraina ajateenijatele ja mul on väga hea meel selle üle, et Eesti oskused ja ekspertiis seda programmi tugevdavad veelgi. Eesti on juba kaheteistkümnes missiooniga liitunud riik ja kokku oleme varustanud 34000 Ukraina ajateenijat vajalike lahinguoskustega eesliini jaoks,“ ütles Ühendkuningriigi kaitseminister Grant Schapps. Interflexi väljaõppemissiooniga liitunud riikide hulka kuuluvad Põhjala ja Balti riigid, aga ka Austraalia ja Kanada. 

Ramsteini kohtumise eel arutas kaitseminister Pevkur Ukraina kaitseministri Rustem Umeroviga kahepoolset koostööd ja Ukraina jätkuvat abistamist. „Arutasime kaitseministeeriumi koostatud Ukraina võidustrateegia arenguid, miljoni mürsu algatuse seisu ning Ukraina abistamise vajadusi,“ lisas kaitseminister Hanno Pevkur.  

Lisaks sai Ukraina kaitseminister ülevaate rahvusvahelise reservohvitsere koondava organisatsiooni CIOR (Confederation Interalliee des Officiers de Reserve) tegevusest selle president kolonelleitnant Toomas Lumanilt, kes tutvustas lühidalt organisatsiooni tegevust ja Ukraina kaasumise võimalusi, samuti Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse tehtud abiprojekte Ukrainale. Aastatel 2022-2024 on Eesti CIORi eesistujariik.  

Lisainfo: [email protected]

Fotod: Ukraina abi kontaktgrupi kohtumine (23.01.2024) | Kaitsemini… | Flickr