Sa oled siin

Eesti tahab Euroopa kaitsekoostöö raames arendada mehitamata maismaasüsteeme

2. August 2018 - 14:11
Eesti tahab Euroopa kaitsekoostöö raames arendada mehitamata maismaasüsteeme.
Eesti tahab Euroopa kaitsekoostöö raames arendada mehitamata maismaasüsteeme.

Eesti koos Soome ja Läti kaitseministeeriumiga plaanib Euroopa Liidu riikide alalise struktureeritud kaitsekoostöö PESCO raames arendada mehitamata maismaasüsteeme. Projektiga ühinemise vastu on huvi tundnud ka Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia.

„Mehitamata maismaaplatvormide kasutamises on lähitulevikus ette näha sarnast plahvatuslikku kasvu, nagu võisime näha mehitamata õhusõidukitega 10–15 aastat tagasi. Projekti ambitsioon on koostöös partneritega välja töötada mehitamata maismaasüsteemide lahendus, millest saaks Euroopa standard,“ ütles Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm.

Projekti raames töötataks välja mehitamata maismaasõiduk koos autonoomse juhtimissüsteemi, küberkaitse lahenduse ning integreeritud sensorvõrgustikuga. Süsteemi esialgsed kasutusfunktsioonid on seotud situatsiooniteadlikkuse parandamisega lahinguväljal ning üksuste manööver- ning transpordivõimekuse efektiivsuse kasvatamisega.

Tulemus peab olema sõdurile usaldusväärseks kaaslaseks lahinguväljal, mis muudaks tema otsuse tegemise kiiremaks, kantava koorma väiksemaks ning suurendaks märgatavalt vastupidavust ning kaitset.

„Usaldusväärne süsteem ei ole pelgalt sõidukikeskne. Tõeline uuenduslikkus koorub välja autonoomsest juhtimissüsteemist ning integratsioonist sensorite ning teiste mehitatud ja mehitamata platvormidega nagu UAV-d, radarid, juhtimispunktid jne,“ lisas Salm.

Projekti rahastamiseks on plaanis kasutada Euroopa Kaitsefondi vahendeid 30–40 miljoni euro ulatuses, millele lisandub osalevate riikide panus. Planeeritavaks projekti alguseks on 2019. aasta esimene pool.

Eesti on projekti ettevalmistamiseks käivitanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtimisel mehitamata süsteemide taktikalise taseme üksuste lahinguvõime tõstmise teadus- ja arendustegevuseprojekti, mida viiakse ellu koostöös üheksaliikmelise Eesti kaitsetööstuse konsortsiumiga.

Mehitamata maismaasüsteemide arendamise projekt esitati PESCO projektide teise taotlusvooru.

Euroopa tihendatud kaitsekoostöö PESCO raames läbiviidavate projektide käivitamiseks on vajalik EL-i kaitseministrite heakskiit.

Lisainfo: [email protected]