Sa oled siin

Eesti toetab Euroopa Liidu väljaõppemissiooni Malis toiduvarudega

23. Aprill 2020 - 6:28
Eesti toetab Euroopa Liidu väljaõppemissiooni Malis toiduvarudega
Eesti toetab Euroopa Liidu väljaõppemissiooni Malis toiduvarudega

Eesti toetab Euroopa Liidu väljaõppemissiooni Malis toiduvarudega

Eesti kaitseministeerium ja kaitsevägi saadavad Malisse ligi 2000 kuivtoidupakki, et suurendada COVID-19 pandeemia ettevaatusabinõuna EL-i väljaõppemissiooni EUTM Mali toiduvarusid.

„Ka eriolukorras ei tohi unustada, et Eesti julgeoleku teine sammas iseseisva kaitsevõime kõrval on kollektiivkaitse – nii, nagu liitlased aitavad ka kriisi ajal Eesti julgeolekut tagada, jätkame meie panustamist rahvusvahelisse julgeolekusse väljaspool koduriigi piire,“ ütles kaitseminister Jüri Luik.

Kaitseminister Luik märkis, et Eesti osutab abi kõikide EL-i liikmesriikide poole pöördunud EL-i sõjaliste missioonide juhtimisstruktuuri ülema kindralleitnant Esa Pulkkineni palvel, kes oma staabiga juhib EL-i kolme sõjalist väljaõppemissiooni Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Somaalias.

„Püsime jätkuvalt solidaarsed koos oma liitlastega,“  rõhutas Luik.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi sõnul toetab abi vahetult ka Eesti enda ning veel 22 EL-i liikmesriigi ja viie partnerriigi kaitseväelasi EUTM Mali väljaõppemissioonil.

„Kuigi hetkel pole ei Eesti ega meie liitlaste kaitseväelaste logistilise toetamisega Aafrikas suuremaid probleeme, on kohapealsete toiduvarude suurendamine kiiresti muutuvates oludes ennetava meetmena kahtlemata õige samm. Seeläbi saame olla kindlad, et suudame tagada meie ja liitlaste sõdurite esmased vajadused, kui olukord Aafrikas peaks halvenema ja tarneahelad aeglustuma,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Herem.

Eesti saadetis sisaldab 1920 toidupakki. Saadetiseks ja selle transpordiks eraldatakse 45 000 eurot riigikaitse eelarvest.

Eesti panustab Euroopa Liidu missiooni Malis staabiohvitseride ja väljaõppeinstruktoritega.

Eesti panus EUTM Mali missiooni võimaldab osaleda Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika elluviimisel ning panustada Saheli piirkonna pikaaegsesse stabiliseerimisse. EUTM Mali eesmärgiks on taastada Mali relvajõudude sõjaline võime, et nad suudaksid korraldada ja läbi viia sõjalisi operatsioone, taastada Mali territoriaalse terviklikkuse ning vähendada terrorirühmitustest tulenevat ohtu.

Eesti panustab Malis lisaks veel kahte operatsiooni. Jalaväerühma suuruse üksusega osaletakse Prantsusmaa juhitavas mässutõrjeoperatsioonis Barkhane, toetades Saheli regioonis viie riigi võitlust islamiäärmuslastega ja andes seeläbi panuse Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ning inimkaubanduse tõkestamiseks.

Lisaks panustatakse ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA kahe staabiohvitseri ning vaatlus- ja nõustamismeeskonnaga.

Fotod Eesti saadetisest manuses.

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee