Sa oled siin

Euroopa Kaitsefondi 2023. aasta taotlusvoor tõi läbi aegade rohkeima taotluste esitamise nii Eestis kui Euroopas

3. Detsember 2023 - 8:17

Novembris lõppes Euroopa Kaitsefondi 2023. aasta taotlusvoor.  Eestist esitas taotluse 17 kaitsetööstuse ettevõtet või teadusasutust, kes plaanivad osaleda 20 rahvusvahelises konsortsiumis. See on seni suurim taotluste arv.  

„Meie jaoks on oluline, et Eesti kaitsetööstus oleks rahvusvaheliselt atraktiivne ja konkurentsivõimeline ning suudaks panustada oluliste võimealaste väljakutsete innovaatilisse lahendamisse. Soovime olla teadusasustustele ja ettevõtetele heaks koostööpartneriks Euroopa Kaitsefondi taotlusvoorus osalemisel ning oleme valmis sellesse ka riigi poolt panustama“ sõnas Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg. 

Kokku esitati 2023. aasta taotlusvoorus üle Euroopa 236 taotlust, mida on 76% enam kui 2022. aasta taotlusvoorus. Eesti kaitseministeerium toetab omalt poolt kõiki Eesti osalemisega 17 ettevõtet/teadusasutust, kes plaanivad osaleda 20s rahvusvahelises konsortsiumis. Eesti osalusega projektid keskenduvad näiteks küberkaitse olukorrateadlikkuse, tankisüsteemi tarkvara, roheenergia kasutusele laevanduses ja droonitõrje valdkonnale. Eraldi toetab Kaitseministeerium Eesti poolt juhitavad projekti ’Artificial Intelligence Deployable Agent (AIDA)’, mille konsortsium koosneb 28 ettevõttest/teadusasutusest 14 EL liikmesriigist ning Norrast. Projekti eesmärgiks on välja töötada tehisintellekti lahendus, mis toetaks küberkaitse alast otsustamist.  

Üle Euroopa konkureerivad 236 taotlust rahastusele mahus 1,2 miljardit eurot.

Eesti Kaitseministeerium on valmis 2023. aaasta taotlusvoorus teadusasutusi – ja kaitsetööstusettevõtteid kokku toetama 1,08 miljoni euroga. Euroopa Liit langetab otsused töösse minevate projektide osas järgmise aasta esimesel poolel.

Euroopa Liit investeerib kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse aastatel 2021–2027 Euroopa Kaitsefondi (European Defence Fund, EDF) kaudu orienteeruvalt 8 miljardit eurot. Programm aitab vähendada Euroopa Liidus relvasüsteemide killustatust ning panustab Euroopa konkurentsivõime ja koostöö suurendamisse kaitsealases teadus- ja arendustegevuses. Programmi rakendatakse 1-aastaste tööprogrammide põhiselt, sh hõlmates keskmiselt ca 1 miljardi eurost eelarvet aasta kohta.

Lisainfo:

EDF teemaleht - https://kaitseministeerium.ee/et/euroopa-kaitsefond

DG DEFIS veeb - https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en