Sa oled siin

Kaitseministeerium kutsub magistrante osalema stipendiumikonkursil

23. August 2019 - 10:37
Kaitseministeerium kutsub magistrante osalema stipendiumikonkursil
Kaitseministeerium kutsub magistrante osalema stipendiumikonkursil

Perspektiivikate noorteadlaste kaitsealasesse teadustegevusse kaasamiseks korraldab Kaitseministeerium magistritööde konkursi ning annab välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi.

Sel aastal saab töid esitada viide teemakategooriasse, nagu krüptograafia, olukorrateadlikkus, kaitseotstarbelise materjali arvestus, kaitseotstarbelise taristu planeerimine ja haldamine ning droonitõrje. Teemakategooriate valikul tegemisel lähtuti teema aktuaalsusest ja käimasolevatest arendusprojektidest.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna innovatsiooni valdkonna juht Ivar Jansoni sõnul võiks selle aasta osalejad oma töödes lähtuda märksõnadest, nagu kiirus, tõhusus, säästlikkus ja ettenägelikkus.

„Elame kompleksses maailmas, kus ka sõjalised konfliktid on kõike muud kui lihtsad – sellises keskkonnas toimimiseks me peame suutma teha kiiresti tarku otsuseid,“ ütles Janson.  „Ootame magistrantidel lahendusi, mis aitaks muuta tööprotsesse kiiremaks ja säästa ressursse tarkade lahendustege,“ lisas ta. 

Jansoni sõnul jälgitakse kaitsevaldkonnas pingsalt erinevaid tehnoloogiatrende, sest tehnoloogia on kriitiline komponent igas tuleviku kaitsevõime arengusuunas. „Kindlasti huvitavad meid lahendused, mis rakendavad viimaseid teadmisi masinõppe ja krüptograafia valdkonnas,“ märkis ta.

Konkursil osalemine on kasulik nii magistrandile kui kaitsevaldkonnale tervikuna, tekitades teaduspädevat järelkasvu Eesti riigikaitsele olulistes uurimisvaldkondades. „Magistrandid saavad võimaluse tutvuda kaitsevaldkonna eripärade ja spetsiifikatega ning rakendada ülikoolis omandatud teadmisi Eesti kaitsevõime hüvanguks,“ ütles Janson.

Hindamiskomisjon selgitab stipendiaadid välja lähtuvalt stipendiumitaotluste hindamise  kriteeriumitest, nagu magistritöö tulemuste eeldatav panus ja tähtsus Eesti kaitsevõime arendamisel, kavandi tase ja asjakohasus ning eeldatav akadeemiline tase ja uuenduslikkus.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides – välja arvatud Kaitseväe Akadeemia – ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolis õppivad Eesti kodanikest magistrandid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt käesoleva aasta 31. oktoobriks saata teemavalik ja magistritöö kavand koos muude vajalike dokumentidega Kaitseministeeriumi aadressile stipendiumid[at]kaitseministeerium[dot]ee.

Rohkem infot konkursi kohta: http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendu...

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee