Sa oled siin

Kaitseminister Jüri Luige kõne veteranipäeva tseremoonial

23. Aprill 2020 - 15:00
Kaitseminister Luik asetas pärja Afganistanist Camp Bastionist toodud mälestussamba jalamile
Kaitseminister Luik asetas pärja Afganistanist Camp Bastionist toodud mälestussamba jalamile

Austatud veteranid!

Lugupeetud kaitseväe juhataja!

Austatud 1. jalaväebrigaadi võitlejad ja üksuste liputoimkonnad!

Eesti tähistab veteranipäeva enneolematus olukorras. Koidikul heisati riigilipud ning inimesed kannavad kõikjal Eestis sinilille märke veteranide auks, kuid pandeemiast tingitud sotsiaalse distantseerumise vajadus kahjuks ei võimalda terve veteranikuu raames avalikke sündmuseid korraldada.

Me kogunesime täna, langetamaks pead  nende võitlejate mälestuseks, kes Eesti iseseisvust ja julgeolekut kaitstes andsid oma kalleima vara, oma elu.

Me oleme neile igavesti tänulikud ja toetame nii nõu kui jõu ja toetustega  nende peresid.  Austame  ka neid võitlejaid, mehi ja naisi, kes on saanud püsivaid tervisekahjustusi oma kohuste  täitmisel. Neist on üle poole tervenenud ja me hoolitseme selle eest, et paranenute arv kasvaks. Vigastatud kaitseväelastele tagatakse parim võimalik ravi, taastumine ja sotsiaalsed tagatised.


Eestis on kokku üle 3000 veterani. See on muljetavaldav hulk  tulest ja veest läbi käinud võitlejaid. Kaitseväe teenistuses ja reservis olevad ning Kaitseliidus tegutsevad veteranid on Eesti kaitsjate tuumik. Veteranus’ed olid Vana-Rooma riigi sõjalistest kampaaniatest läbi käinud sõdurid, keda usaldati kõige enam ja kellele loodeti raskeimatel hetkedel.

Veteranid, teie kõrge professionaalsus ja eneseohverdamine on eeskujuks kõigile, kes armastavad isamaad ja on valmis igal ajal teda kaitsma!    Pandeemia tõttu tekkinud kriis muudab maailma, kuid idast tulenev julgeolekuoht ei ole olemuslikult muutunud ning meie alaline valmisolek peab säilima.

Eesti kaisteväelased ja kaitseliitlased, mehed ja naised, on osalenud rahvusvahelistes operatsioonides veerand sajandi vältel. Me kandsime valusaid kaotusi, eeskätt Iraagis ja Afganistanis, kuid teie - veteranid - tõite ning toote jätkuvalt koju hindamatuid kogemusi ja oskusi.

Teie panus rahvusvahelises sõjalises koostöös  tugevdab Eesti poliitilisi ja kaitsealaseid suhteid  NATO ja Euroopa Liidu liitlastega.
Me toetame oma liitlasi kaugetes paikades ja näitame, et nende huvid ja julgeolekumured on ka meie omad ning nemad vastavad samaga.  Mul on hea meel, et mälestussammas on nüüd siin, Tapal, kus ta on lähedal meie Scoutspataljonile,  aga ka meie liitlastele. 

Meie liitlased britid, taanlased ja järgmisel aastal prantslased,  kellega koos oleme võidelnud ja võitleme Iraagis, Afganistanis ja Malis. Side meie sealoleku ja nende siinoleku vahel on otsene ja selge.

Lõpuks, täna on ka Jüripäev, mis märkis eesti rahvakalendris kevade ja kevadtööde algust. Ma  loodan, et varsti saab võimalikuks, et pöördume tagasi  oma igapäevase elu ja töö juurde.

Lugupeetud veteranid!

Täna ei saa me kõik ühele väljakule kokku tulla. Aga me kanname rinnas Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste austamiseks uhket märki, mis sümboliseerib Vabadussõja-aegse sõjamehe hauakünkal õitsvaid sinililli.

Meie mõtted on nüüd suunatud hukkunud võitlejatele ja nende peredele.

Tänan teid!