Sa oled siin

Kaitseminister Laanet tutvus kaitseväe ja kaitseliidu üksustega

3. Veebruar 2021 - 17:58
Kaitseminister Kalle Laanet väisas 1. jalaväebrigaadi suuremaid üksusi ning Kaitseliidu kirde ringkonda.
Kaitseminister Kalle Laanet väisas 1. jalaväebrigaadi suuremaid üksusi ning Kaitseliidu kirde ringkonda.

Kaitseminister Kalle Laanet väisas 1. jalaväebrigaadi suuremaid üksusi ning Kaitseliidu kirde ringkonda.

Laaneti visiit algas kaitseväe Läsna linnakus, kus ta kohtus kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sireliga ning sai ülevaate kaitseväe keskpolügooni ja teiste harjutusalade kasutamisesvõimalustest ning arendamisest.

Seejärel väisas Laanet Tapa linnakut, kus kohtus brigaadi ülema kolonel Vahur Karusega, kes tegi ülevaate 1. jalaväebrigaadi ülesannetest ning toimimisest. Lisaks kohtus Laanet eFP lahingugrupi ülema kolonelleitnant Jim Hadfieldiga, kes rääkis liitlaste tegevustest Eestis heidutuse tugevdamiseks.

Kaitseminister Laanet sai kinnitust, et toimiva heidutuse ja kaitse tagavad päriselt olemasolevad võimed. „Realistlikud võimearendused arvestavad Läänemere piirkonnas valitsevate ohtude, aga ka saadaolevate ressurssidega toetades alati tsiviilühiskonna toimimist ja Eesti majandust,“ ütles ta.

Ühtlasi tutvus Laanet Tapa linnaku olulisemate objektidega. Pärastlõunal tutvus Laanet Jõhvi linnakuga, kus teda tervitas Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga ning staabiveebel Indrek Ojasoo.

Visiit jätkus Alutaguse maleva külastusega, kus Kirde Kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ja Alutaguse maleva pealik major Aivar Oja tutvustasid Alutaguse maleva tegevusi.

Laaneti sõnul on Kaitseliit tõestanud oma võimekust panustada reaalsete kriiside lahendamisse ja eluliseks näiteks on kevadine eriolukord, kus Kaitseliidu poolt osales Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti ja Häirekeskuse tegevustes kokku 1 378 Kaitseliidu liiget.

„Vabatahtlike poolt panustatav aeg ja energia ei ole iseenesestmõistetav – et see ei raugeks on vaja vabatahtlikele jätkuvalt anda mõtestatud ja eesmärgistatud ülesandeid,“ lausus Laanet.

Ta lisas, et vajalik on tagada varustus ja head väljaõppe tingimused ning jätkata Kaitseliidu staabi- ja tagalakeskuste ning lasketiirude arendamisega ning varustuse hankimise ja uuendamisega.

Laanet jätkab visiiti Narva, kus väisab Narva malevkonda, kus ta kohtub kompaniiülema kapten Aleksander Lupanoviga, kes tutvustab Kaitseliidu tegemisti Ida-Viru piirkonnas.

Fotod kohtumistest: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60301/start-12#content

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee