Sa oled siin

Kaitseminister Luik teeb ettepaneku Mikk Marrani jätkamiseks Välisluureameti juhina

29. Mai 2020 - 16:30
Kaitseminister Jüri Luik saatis Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile ettepaneku kujundada seisukoht senise Välisluureameti peadirektori Mikk Marrani ametisse nimetamiseks uueks viieaastaseks ametiajaks.
Kaitseminister Jüri Luik saatis Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile ettepaneku kujundada seisukoht senise Välisluureameti peadirektori Mikk Marrani ametisse nimetamiseks uueks viieaastaseks ametiajaks.

Kaitseminister Jüri Luik saatis Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile ettepaneku kujundada seisukoht senise Välisluureameti peadirektori Mikk Marrani ametisse nimetamiseks uueks viieaastaseks ametiajaks.

Kaitseminister Luik tõdes, et Mikk Marran on senise viieaastase ametiaja jooksul hästi hakkama saanud ja näidanud ennast nii kõrgetasemelise professionaali kui ka hea juhina. Marrani tegevus on valitsuse julgeolekukomisjoni liikmetele hästi tuttav. Luik lisas, et tal on hea meel, et Marran nõustus jääma ka teiseks ametiajaks, sest luurevaldkond on väga tundlik ja sihid pikaajalised. „Ka sellealane rahvusvaheline koostöö põhineb usaldusel ja nõuab stabiilsust.“

Kui komisjon on oma hinnangu andnud, esitab kaitseminister Mikk Marrani kandidatuuri Vabariigi Valitsusele.

Enne Välisluureameti peadirektori ametikohale asumist töötas Mikk Marran kaitseministeeriumi kantslerina. Oma karjääri kaitseministeeriumis alustas ta 1999. aastal, muuhulgas on Marran juhtinud erinevaid ministeeriumi osakondasid ning olnud kaitseinvesteeringute asekantsler. Aastatel 2006-2009 töötas Marran Eesti alalises esinduses NATO juures kaitsetalituse direktorina.

Välisluureamet on kaitseministeeriumi valitsemisalas olev julgeolekuasutus, mille peamine ülesanne on koguda, analüüsida ja edastada infot Eestit puudutavate väliste julgeolekuohtude kohta. Välisluureameti kogutud info annab olulise panuse Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamisse. Välisluureamet tagab vajaliku eelhoiatuse Eestit puudutavate ohtude kohta.

Samuti tagab Välisluureamet turvalise side riigi salastatud võrkudes ja viib läbi välisvastuluuret, et kaitsta Eesti diplomaate ja välisoperatsioonidel teenivaid kaitseväelasi. Lisaks kaitseb Välisluureamet Eestile edastatud salastatud välisteavet, täites riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.

Oma ülesannete täitmiseks teeb Välisluureamet tihedat koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste partneritega.

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee