Sa oled siin

Kaitseminister tänas silmapaistvaid kaitsevaldkonda panustajaid

28. November 2018 - 20:03
Kaitseminister tänab silmapaistvaid kaitsevaldkonda panustajaid
Kaitseminister tänab silmapaistvaid kaitsevaldkonda panustajaid

Kaitseministeeriumi teeneteristide, rinnamärkide, tänukirjade ja hinnaliste kingitustega tunnustab kaitseminister Jüri Luik silmapaistva tööga Eesti riigikaitsesse panustajaid ning kaitsevaldkonna arendajaid.

Täna andis kaitseminister Jüri Luik üle 1 I klassi, 2 II klassi ja 12 III klassi teeneteristi, 22 kuldrinnamärki, 25 hõberinnamärki ning 1 tänukirja ja hinnalise kingituse.


Kaitseministri käskkirjaga saavad


KAITSEMINISTEERIUMI I KLASSI TEENETEMÄRGI

 • kindral Riho Terras
  Silmapaistva ja olulise panuse eest Kaitseväe juhatajana Eesti riigikaitse arendamisse.
   

KAITSEMINISTEERIUMI II KLASSI TEENETEMÄRGI

 • kolonelleitnant Mark Paul Attrill
  Silmapaistvate teenete eest Eesti NATO staabielemendi käivitamisel alates 2015. aastast ja NATO liitaste siirmiseks vajaliku ettevalmistuste toetamisel.
 • kaptenleitnant Gary Lee Brooks
  Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolse kaitsekoostöö silmapaistva arendamise eest.


KAITSEMINISTEERIUMI III KLASSI TEENETEMÄRGI

 • kolonelleitnant Carsten Winther
  Kahepoolse kaitsekoostöö edendamine Eesti ja Taani vahel.
 • kolonel Olivier Waché
  Kahepoolse kaitsekoostöö edendamine Eesti ja Prantsusmaa vahel.
 • Hr Kirk H. Samson
  Silmapaistva panuse eest  Eesti ning USA kaitse- ja julgeolekualase koostöö arendamisse.
 • Hr Peter Pedak
  Suurepärase koostöö eest Kaitseministeeriumiga ning silmapaistva panuse eest Eesti välislepingute ettevalmistamisel riigikaitse valdkonnas.
 • kolonel Risto Lumi
  Silmapaistva panuse eest Eesti ja Ukraina kaitsekoostööle aluse panemisel ja kaitsealase abi edendamisel.
 • Hr Leho Lõhmus
  Eesti sõjaajaloo väärtustamise ja populariseerimise eest.
 • Pr Sirje Tomiste
  Pikaajalise olulise panuse eest riigikaitselise taristu arendamisse ning initsiatiivikuse eest kaitseinvesteeringute keskuse käivitamisel.
 • Hr Mihkel Tikk
  Olulise panuse eest küberväejuhatuse loomisesse.
 • kolonel Andres Hairk
  Olulise panuse eest küberväejuhatuse loomisesse.
 • major Silver Andre
  Olulise panuse eest küberväejuhatuse loomisesse.
 • Pr Reet Ringo
  Pikaajalise pühendunud panuse eest Kaitseministeeriumi dokumendihalduse korrastamisse ja süstematiseerimisse.
   

KAITSEMINISTEERIUMI KULDRINNAMÄRGI

 

 • Hr Christopher Bailey
  Ametikoha nõudeid ületava ühendava kaasa mõtlemise ja koostöö eest.
 • Pr Elizabeth A. Jordan
  Eesti ja USA küberkaitse koostöö partnerluse edendamise eest.
 • Hr Artur Ümar
  Pikaajalise koostöö eest kultuuri- ja militaarpärandi säilitamisel. Näituse "Killuke militaarpärandit Tallinnast“ professionaalse koostamise eest.
 • Hr Peeter-Tanel Orro
  Olulise panuse eest välisriikide relvajõudude vastuvõtuga seotud küsimuste lahendamisse.
 • Hr Priit Toomiste
  Kaitseressursside Ameti põhitegevust kajastava andmeanalüüsi arendamise ja teostamise eest.
 • Pr Piret Taim
  Pikaajalise ja tulemusliku panuse eest Naiskodukaitse arengusse.
 • Hr Madis Ostra
  Pikaajalise pühendunud panuse eest Kaitseministeeriumi julgeolekuvaldkonda.
 • Pr Olga Sirk
  Pikaajalise laitmatu teenistuse eest.
 • Hr Pedro Pokk
  Olulise panuse eest NATO kaitseplaanide ülevaatusesse ja märkimisväärsete teenete eest NATO kollektiivkaitse tugevdamisel Läänemere regioonis.
 • Pr Külli Jõgeda
  Kaitseministeeriumi kriisivalmiduse alalhoidmise ja arendamise ning pikaajalise laitmatu teenistuse eest.
 • Pr Eneli Saabas
  Pikaajalise, pühendunud ja tulemusliku panustamise eest kaitsetööstuse valdkonna arendamisse.
 • Hr Ivo Kiviorg
  Pikaajalise eeskujuliku teenistuse eest Kaitsministeeriumis.
 • Hr Taavi Valgma
  Pikaajalise eeskujuliku teenistuse eest Kaitsministeeriumis.
 • major Mati Kuppar
  Tulemusliku ja pühendunud töö eest kaitseväe seiresüsteemide töövõime tagamisel.
 • Pr Anna-Kristiina Einama
  Ametiülesannete piire ületava tööpanuse, alati särava suhtumise ja oodatust suurema pühendumise eest.
 • Hr Andres Sang
  Kaitseväe harjutusalade laiendamise ja taristu arendamisega seotud kommunikatsiooni pikaajalise, süstemaatilise ning professionaalse juhtimise eest.
 • Pr Liis Rebane
  Pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumiga riiklike küberalgatuste rakendamisel.
 • Hr Aare Reintam
  Olulise panuse eest NATO küberkaitsekoostöö keskuse rahvusvaheliste õppuste edukusse.
   

KAITSEMINISTEERIUMI HÕBERINNAMÄRGI

 • Pr Kerstin Raidma
  Riigikaitse teemaliste kampaaniate „Naised vormi“, "Südame kutse" ja „Vabaduse värvid“ loovlahenduste väljatöötamise eest.
 • Hr Priidik Saluri
  Tulemusrikas koostöö Kaitseministeeriumiga töökeskkonna tagamisel.
 • Pr Maris Freudenthal
  Pikaajalise ja olulise panuse eest riigikaitselise taristu arendamisse ning initsiatiivikuse eest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse käivitamisel.
 • Pr Evelin Paju
  Pikaajalise ja olulise panuse eest riigikaitselise taristu arendamisse ning aktiivsuse eest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse käivitamisel.
 • Pr Kairi Villak
  Olulise panuse eest riigikaitselise taristu ja geoinfosüsteemide arendamisel ning ettevõtlikkuse eest kaitseinvesteeringute keskuse töö käivitamisel.
 • Hr Ingvar Arst
  Silmapaistva panuse eest Eesti rahvusvahelise kaitsekoostöö ja kaitsealase abi edendamisse.
 • Hr Sander Maripuu
  Silmapaistva panuse eest Eesti rahvusvahelise kaitsekoostöö edendamisse ja selle toetamisse.
 • Dr Katrin Peterson
  Väljapaistva panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimisse ja arengusse.
 • Dr Margit Kivaste
  Väljapaistva panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimisse ja arengusse.
 • Dr Triinu-Mari Ots
  Väljapaistva panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimisse ja arengusse.
 • Pr Maarja Kaurson
  Pikaajalise panuse eest Kaitseliidu dokumendihalduse arendamisse.
 • Pr Malle Lõhmus
  Silmapaistva töö eest Seli Tervisekeskuse  taastusraviarstina.
 • Pr Kadri Viks
  Suurepärase töö eest füsioterapeudina Seli tervisekeskuses.
 • Hr Robert Nagel
  Olulise panuse eest Kaitseliidu tegevuse ja vabadusvõitluse ajaloo ning mälestuste talletamisel
 • Hr Lauri Tankler
  Euroopa Liidu kaitsekoostöö olemuse ja Eesti vastavate seisukohtade põhjaliku kajastamise eest.
 • Pr Tuuli Räim
  Pikaajalise ning tõhusa panuse eest kriisireguleerimise korralduse ja riigikaitse laia käsitluse arengusse.
 •  Hr Ivo Juurvee
  Luurevaldkonna ajaloo avalikkusele tutvustamise ja selgitamise eest.
 • Hr Madis Vaikmaa
  NATO suurendatud kohaloleku süsteemse ja põhjaliku kajastamise ning avalikkusele tutvustamise eest.
 • Hr Kaspar Põllu
  Militaarpärandi näituse "Killuke militaarpärandit Tallinnast" kujundamise eest.
 • major Karl Salum
  Siseriikliku pikaajalise strateegilise ja keskpika riigikaitselise planeerimise toetamise eest.
 • kaptenmajor Priit Arge
  Olulise panuse eest NATO strateegilisse planeerimisprotsessi.
   

TÄNUKIRJA JA HINNALISE KINGITUSE

 • Hr Hellar Lill
  pikaajalise ja professionaalse töö eest militaar- ja kultuuripärandi valdkonna ning ajaloo esile tõstmisel.