Sa oled siin

Kaitseminister tänas silmapaistvaid kaitsevaldkonda panustajaid

26. November 2019 - 14:49
Kaitseminister Jüri Luik
Kaitseminister Jüri Luik

Kaitseministeeriumi teeneteristide, rinnamärkide, tänukirjade ja hinnaliste kingitustega tunnustab kaitseminister Jüri Luik silmapaistva tööga Eesti riigikaitsesse panustajaid ning kaitsevaldkonna arendajaid.

Täna andis kaitseminister Jüri Luik üle 1 II klassi ja 4 III klassi teeneteristi, 32 kuldrinnamärki, 29 hõberinnamärki ning 2 tänukirja ja hinnalist kingitust.

Kaitseministri käskkirjaga saavad

 

KAITSEMINISTEERIUMI II KLASSI TEENETEMÄRGI

 • Pr Reelika Semjonov
  Pikaaegse pühendumuse eest riigikaitseõpetuse levitamisel ja õpikute koostamisel, riigikaitseõpetuse üheks populaarseimaks valikaineks muutmisel.KAITSEMINISTEERIUMI III KLASSI TEENETEMÄRGI   

 • Pr Külli Tulvik
  Pikaajalise ja olulise panuse ning initsiatiivikuse eest riigikaitselise taristu arendamisel.
 • Hr Olavi Jänes
  Pikaajalise silmapaistva panuse eest Balti Kaitsekolledži arendamisel ning sõjaõiguse õpetamise edendamisel.
 • Hr Raul Adlas
  Olulise panuse eest sõja- ja katastroofimeditsiinialase koolitussüsteemi arendamisel.
 • Pr Elo Selirand
  Pühendunud ja silmapaistva töö eest uue käsitluse loomisel Vabadussõja teemadel ning panuse eest soomusrongi nr 7 "Wabadus" tutvustamisel.

 

KAITSEMINISTEERIUMI KULDRINNAMÄRGI    

 • Hr Juha Lampela
  Pikaajalise sisuka panuse eest Eesti ja Soome kaitseväe sidealase koostöö arendamisse.
 • Hr Jukka Eiste
  Pikaajalise sisuka panuse eest Eesti ja Soome kaitseväe sidealase koostöö arendamisse.
 • Hr Marko Tõnuris
  Suurepärase koostöö eest Kaitseministeeriumiga ning olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.
 • leitnant Mihkel Männa
  Suurepärase ja tulemusliku riigisisese ja rahvusvahelise koostöö eest erinevate geoinfosüsteemi-lahenduste kasutusele võtmisel.
 • Hr Alvar Pern
  Pikaajalise ja olulise panuse ning initsiatiivikuse eest riigikaitselise taristu arendamisel ja keeruliste kinnisvarakaasuste lahendamisel.
 • Pr Elo Karro
  Pikaajalise ja olulise panuse eest valitsemisala finantsplaneerimise arendustegevusse ja koostöösse.
 • Pr Riti Rand-Salong
  Pikaajalise ja olulise panuse eest riigikaitselise taristu arendamisse NATO investeeringute programmi projektide teostamisel.
 • major Gerry Karro
  Pikaajalise ja eduka panustamise eest Kaitseväe eelhoiatussüsteemide arendamisse.
 • major Kalev Piirisild
  Olulise, tõhusa ja mitmekesise panuse eest kaitselennunduse arendamisel. 
 • leitnant Roland Murof
  NATO liitlaste suurendatud kohaloleku kommunikatsiooni eduka planeerimise ja igapäevase eeskujuliku koordineerimise eest.
 • Hr Indrek Treufeldt
  Pühendunud ja silmapaistva töö eest uue käsitluse loomisel Eesti ajaloo ühe olulisima perioodi, Vabadussõja, teemadel.
 • Pr Ly Rahula
  Seli Tervisekeskuse pikaajalise ja eeskujuliku finants- ja teenindusalase juhtmise eest.
 • Pr Kaja Riis
  Seli Tervisekeskuse majandustegevuse pikaajalise eeskujuliku juhtimise eest.
 • Pr Margit Rütmann
  Eeskujuliku teenistuse eest Seli Tervisekeskuse massöörina.
 • Pr Merle Peedoson
  Olulise panuse eest kutsealuste ajateenistusse võtmise süsteemi  arendamisel ja toimimise tagamisel.
 • Pr Heidi Toomse
  Pikaajalise ja olulise panuse eest Kaitseväe värbamistegevuse arendamisel ja töös hoidmisel.
 • Pr Elisa Jakson
  Silmapaistva panuse eest mobiilirakenduse Ole valmis! väljatöötamisesse ja kampaania Anname au! läbiviimisesse.
 • Pr Helen Allas
  Silmapaistva panuse eest naiste kaasamisel riigikaitsesse ja elanikkonnakaitse valdkonna arendamisel.
 • Pr Ave Proos
  Silmapaistva panuse eest mobiilirakenduse Ole valmis! väljatöötamisesse.
 • veebel Meelis Pormann
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • vanemveebel Ando Lavrits
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • nooremleitnant Janno Isat
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • Hr Viktor Nõmm
  Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana.
 • Hr Ott Ojaveer
  Olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse toetamise eest oma koolis.
 • Pr Hille Eek
  Olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse toetamise eest oma koolis.
 • Hr Alar Karu
  Olulise panuse eest riigikaitse valdkonda.
 • Hr Andreas Kliimant
  Olulise panuse eest riigikaitse valdkonda.
 • Pr Kati Tamtik
  Olulise panuse eest riigikaitse valdkonda.
 • Hr  Peep Lass
  Olulise panuse eest riigikaitse valdkonda soomusrong nr 7 "Wabadus" loomise toetamisel.
 • Hr Marius Kupper
  Olulise panuse eest riigikaitse valdkonda soomusrong nr 7 "Wabadus" loomise toetamisel.
 • major Karin Kanarik
  Pühendumuse ja panuse eest NATO staabielemendi koosseisu lõimimisel Kaitseväega ning NATO positiivse kuvandi kujundamisel Eesti ühiskonnas.

 

KAITSEMINISTEERIUMI HÕBERINNAMÄRGI

 • Hr Tõnu Maripuu
  Pikaajalise hea koostöö ning kohesetruu ja professionaalse omanikujärelevalve teenuse osutamise eest riigikaitselise taristu rajamisel.
 • Hr Tony Kikkas
  Olulise panuse eest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse julgeolekuvaldkonna arendamisel.
 • Pr Merike Linnamägi
  Suurepärase koostöö eest harjutusväljade arendamisel ning keskkonna- ja riigikaitse tõhusal ühildamisel. 
 • Pr Riinu Rannap
  Suurepärase koostöö eest harjutusväljade arendamisel ning keskkonna- ja riigikaitse tõhusal ühildamisel.
 • Pr Heleri Aavastik
  Eeskujuliku teenistuse ja olulise panuse eest Eesti rahvusvahelise kaitsealase koostöö edendamisel.
 • vanemveebel Keith Tarakanov
  Silmapaistva pühendumuse ja koostöövalmiduse eest kaitseväeteenistuse populariseerimisel.
 • major Riho Karu
  Pikaajalise pühendunud panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.
 • major Margus Võsu
  Pikaajalise pühendunud panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.
 • Pr Mare Hendrikson
  Pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse.
 • Hr Martin Erstu
  Pikaajalise ja pühendunud töö eest Kaitseliidu Noorte Kotkaste organisatsiooni ja Tartu maleva tegevuse arendamisel.
 • Hr Kaimo Vahtra
  Pikaajalise ja pühendunud töö eest Kaitseliidu Noorte Kotkaste organisatsiooni ja Valgamaa maleva tegevuse arendamisel.
 • Hr Hellat Rumvolt
  Pikaajalise ja pühendunud töö eest Kaitseliidu Noorte Kotkaste Lääne maleva tegevuse arendamisel.
 • Hr Mati  Teder
  Olulise panuse eest riigikaitsesse Kaitseliidu tegevuse arendamisel Järvamaal.
 • Hr Mart Reino
  Suure isikliku panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse ning Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna ülesehitamisesse ja tegevusse.
 • kapten Taavi Mets
  Olulise panuse eest NATO staabielemendi lõimimisel Eesti Kaitseväega.
 • Hr Heiki Magnus
  Metsavendade mälestuse hoidmise eest.
 • Hr Peeter Kivimäe
  Soomepoiste mälestuse hoidmise eest.
 • veebel Henno Rüütel
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • kapten Karel Brandt
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • Hr Riho Karu
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • Hr Urmas Liitmäe
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • Pr Margit Leerimaa
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • leitnant Märt Melsas
  Olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana.
 • Hr Ivo Posti
  Tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumiga.
 • Hr Urmas Klaas
  Olulise panuse eest riigikaitsevaldkonda Kaitseväe tegevuse toetamisel.
 • Hr Andres Kõiv
  Tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumiga.


TÄNUKIRJA JA HINNALISE KINGITUSE
     

 • Leitnant Pauliine Nettan
  Olulise panuse ja aktiivse pühendumuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.
 • osaühing AT&G esindaja: Gunnar Manglus
  Olulise panuse eest Eesti Vabariigi riigikaitsesse.