Sa oled siin

Kaitseminister tunnustab riigikaitse silmapaistvaid edasiviijaid

30. November 2023 - 16:11

Kaitseministeeriumi teeneteristide, rinnamärkide, tänukirjade ja hinnaliste kingitustega tunnustab kaitseminister silmapaistva tööga Eesti riigikaitsesse panustajaid ning kaitsevaldkonna arendajaid.

Kaitseministri käskkirjaga saavad:

KATISEMINISTEERIUMI II KLASSI TEENETERISTI:

 • David Cattler

Suurepäraste saavutuste eest NATO luureettevõtte arendamisel.

 • Benedikt Bernhard Sebastian Zimmer   

Eesti ja Saksamaa vahelise kaitsekoostöö edendamise eest.

 • María Margarita Robles Fernández       

Eesti ja Hispaania vahelise kaitsekoostöö edendamise eest.

 • Mariusz Błaszczak         

Eesti ja Poola vahelise kaitsekoostöö edendamise eest.

 • Kalle Kirss         

Silmapaistva panuse eest NATO tugevdatud kaitsehoiaku kujundamisel ja kaitseplaanide heakskiitmisel NATO Madridi ja Vilniuse tippkohtumistel.

 • Celeste Wallander       

Märkimisväärse panuse eest Eesti ja Balti regiooni julgeoleku tugevdamisesse ning Eesti ja USA strateegilise kaitsekoostöö arendamisesse.

 • kolonel (reservis) Margo Grosberg            

Kauaaegse laitmatu teenistuse ning silmapaistva panuse eest Kaitseväe luurekeskuse edasiarendamisel.

 • Katri Raudsepp

Pikaaegse ja pühendunud panuse eest Eesti hankesüsteemi tugevdamisel.

 

KAITSEMINISTEERIUMI III KLASSI TEENETERISTI          

 • Karl Altau         

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest US kaitsealase abi Balti riikidele eraldamisel Baltic Security Initiative’i raames.

 • Anne Smith     

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest US kaitsealase abi Balti riikidele eraldamisel Baltic Security Initiative’i raames.

 • Mark Dreiling  

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest US kaitsealase abi Balti riikidele eraldamisel Baltic Security Initiative’i raames.

 • Patrick Flood   

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest US kaitsealase abi Balti riikidele eraldamisel Baltic Security Initiative’i raames.

 • James Rice        

Pikaajaline ja tulemuslik töö US kaitsealase abi Balti riikidele eraldamise eest, sealhulgas Baltic Security Initiative’i raames.

 • Aivo Orav          

Olulise panuse eest riigikaitse arengusse läbi Eesti huvide aktiivse ja tulemusliku esindamise Euroopa Liidu institutsioonides.  

 • Piotr Wlodarski              

Olulise panuse eest NATO kollektiivkaitse tugevdamisel ja Forward Defence strateegia kohandamisel.

 • kolonelleitnant Keiu Püümets  

Silmapaistva panuse eest Eesti, regionaalse ja NATO  kaitselahendi väljatöötamisel.

 • Liivi Turk           

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö arendamisel.

 • brigaadkindral Vahur Karus     

Silmapaistva panuse eest laiapõhjalise riigikaitse edendamisel.

 • kolonelleitnant Raul Järviste     

Märkimisväärse panuse eest riigikaitselise teadus- ja arendustegevuse edendamisel.

 • kapten Jüri Bakhoff      

Pikaajalise professionaalne lahingsoomukite ja tankide valdkondade arendamise eest Eesti Kaitseväes (CV9035, LEOPARD, XA180/XA188).

 • kolonel Mait Müürisepp            

Olulise panuse eest Eesti Diviisi staabi loomise ettevalmistamisel, käivitamisel ja arendamisel.

 • major Ivar Sammal     

Olulise panuse tsiviil-militaar koostöö eest.

 • Magnus-Valdemar Saar

Kaitseväge toetavate teenuste uuele tasemele viimise eest.

 • Kristina Grau    

Kaitseministeeriumi valitsemisalas oluliste reformide läbiviimise eest.

 • Toomas Pärnpuu           

Silmapaistva panuse eest Ukraina abistamisel.

 • Rainer Aus        

Vabatahtlikuna riigikaitsesse  suure panustamise eest.

 • Tarja Jaakola   

Silmapaistva panuse eest Eesti ja Soome kaitsehangete alase koostöö arendamisel.

 • Sigitas Dzekunskas        

Silmapaistva panuse eest Eesti ja Leedu kaitsehangete alase koostöö arendamisel.

 • Mārtiņš Paškēvičs         

Silmapaistva panuse eest Eesti ja Läti kaitsehangete alase koostöö arendamisel.

 • Mateusz Sarosiek          

Silmapaistva panuse eest Eesti ja Poola kahepoolse kaitsekoostöö arendamisel.

 • Kaupo Kaasik   

Märkimisväärse panuse eest Kaitseväe harjutusväljade arendamisel.

 • Elari Kalmaru 

Märkimisväärse panuse eest Kaitseväe harjutusväljade arendamisel.

 • Ramil Lipp         

Silmapaistava panuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.

 • Priit Soosaar    

Silmapaistva panuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.

 • Teele Helemäe

Silmapaistva töö eest Kaitseministeeriumi rahvusvahelise õiguse valdkonna juhtimisel.

 • Olari Valter       

Suure panuse eest kaitsevalmiduse tõstmisel.

 • kolonelleitnant Benjamen McDaniel     

Silmapaistev panus MNCNE planeerimisosakonna ülema asetäitjana 2021-2023 regionaalsete kaitseplaanide sh Eesti kaitseplaanide koostamisel.

 • kolonelleitnant (reservis) Kaupo Kiis         

Silmapaistev panus Eesti eesistumisse CIORis, töökohtumiste ja laskevõistluste korraldamisel ning Eesti reservteenistuse tutvustamisel.

 

KAITSEMINISTEERIUMI KULDRINNAMÄRK                       

 • Maris Freudenthal        

Silmapaistva tegevuse eest ehitusinseneeria valdkonna edendamisel ning keskkonna ja energiasäästumeetmete rakendamisel.

 • Agne Silde        

Olulise panuse eest toitlustusteenuse RKIK-i siirmisel ning toitlustusteenust osutavate tiimide toetamisel ja juhtimisel.

 • Grete Lasn        

Pikaajalise kõrgekvaliteetse panuse eest Kaitseministeeriumi arengukavasse ja kaitseotstarbelise varustuse hankimise protsessi.

 • Oliver Mõru     

Olulise panuse eest Eesti riigikaitse ja Euroopa Liidu kaitsepoliitika tugevdamisel.

 • Siim Mändoja   

Olulise panuse eest Eesti riigikaitse tugevdamisel.

 • Ave Aim            

Pikaajalise pühendunud panuse eest Kaitseministeeriumi dokumendihalduse valdkonnas.

 • Katrin Mand     

Pikaajalise pühendunud panuse eest Kaitseministeeriumi dokumendihalduse valdkonnas.

 • Karmo Saar      

Suurepärase töö eest uute ratassoomukite hankimisel.

 • Karmen Kaevats            

Pühendunud panuse eest protokolliliste ülesanete täitmise eest Eesti Vabariigi alalises Esinduses NATO juures.

 • Ryan Tully         

Pikaajalise ja tulemusliku töö eest Balti riikidele US kaitsealase abi eraldamisel, sealhulgas Baltic Security Initiative’i raames.

 • Christian Yarnell            

Väärtusliku panuse eest Eesti ja USA kaitsekoostöö edendamisel.

 • Rony Tryfus   

Olulise panuse eest rannikukaitse rakettide võime arendamisel.

 • Ronen Hamudot            

Käsitulirelvade ümberrelvastumisprogrammi uute 7,62mm kuulipildujate kiirete ning oluliste tarnete eest keerulises julgeolekuolukorras.

 • Uri Shenfeld     

Varitseva õhuründemoona võime arendamise eest.

 • Kadri Auväärt   

Olulise panuse eest Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamise ettevalmistamisel.

 • Siret Matteus   

Erakordse panuse eest Kaitseväe STTS eDHS juurutamisel.

 • Kersti Karuse-Veebel    

Erakordse panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala ühtse STTS eDHS arendusprojekti korraldamisel.

 • kapten René Värk         

Pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumi õigusosakonnaga ning rahvusvahelise relvakonfliktiõiguse õpetamise ja arendamise eest.

 • vanemveebel Keith Tarakanov            

Proaktiivse ja toetava hoiaku eest valitsemisala kollektiivi ning silmapaistva panuse eest ajateenijate värbamisel.

 • Tanel Ross        

Panuse eest Eesti riigi eelarve koostamise juhtimisel.

 • Leenu Org         

Kaitseministeeriumi valitsemisalas rahvusvahelise relvakonfliktiõiguse pikaajalise õpetamise ja arendamise ning missioonieelse väljaõppega tegelemise eest.

 • Hille Lepp          

Väga hea koostöö eest personali-ja palgaarvestuse teenuse arendamisel.

 • Malle Piirsoo   

Olulise panuse eest kaitselennunduse ja merejulgeolekut puudutavate seaduseelnõude kaasajastamisel.

 • Lea Matusorg  

Pikaajalise ja erakordse panuse eest Naiskodukaitse arendamisel vabatahtliku juhi ning koolitava instruktorina.

 • Andres Vijar     

Pikaaegse panustamise eest kaitsevõime arendamisse inseneeria valdkonnas.

 • Andres Neeme 

Pikaaegse panustamise eest kaitsevõime arendamisse inseneeria valdkonnas.

 • vanemkomissar Reigo Loginov  

Silmapaistva panuse eest Eesti kaitsetööstuse ja riigikaitse arendamisel.

 • Evelin Adamson            

Olulise panuse eest Eesti kaitsevõime arendamisel toetades kvaliteetse õigusnõuga kogu hankemeeskonda Kaitseväele sõidukite ja tehnika hankimisel.

 • Martin Jõesaar

Olulise panuse eest militaarvaldkonna autonoomsete maismaasüsteemide projekti juhtimisel.

 • Andres Nurja    

Silmapaistva tegevuse eest Rabasaare linnavõitluslinnaku ehitustööde korraldamisel.

 • Preet Russak 

Kaitseväe objektidel silmapaistva projekteerimistegevuse eest.

 • Aare Uusalu   

Silmapaistva tegevuse eest Raadi linnaku projekteerimisel.

 • Eleri Lillemäe   

Olulise panuse eest kaitsetahtega seotud valdkonna poliitikakujundamise toetamisel ning reservväelaste ja ajateenijate hoiakute mõõtmisel ja analüüsimisel.

 • Ülle Saar           

Väljapaistva panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimisse ja arengusse.

 • Mart Salusaar 

Olulise panuse eest RKIK taristu portfellijuhtimise rakendamisel ja arendamisel.

 • Mario Metsoja

Olulise panuse eest RKIK taristu portfellijuhtimise rakendamisel ning liitlastele vajalike taristuobjektide arendamisel.

 • Jakub Thomas 

Pikajalise koostöö ja panuse eest Eesti õhuseire valdkonna arendamisel.

 • Lars Dziambor

Suurekaliibrilise laskemoona kiire tarnimise ja heade partnersuhete eest.

 • Astrid Kannel   

Välis- ja julgeolekuteemade, sh Venemaa Ukraina-vastase agressiooni järjepideva kajastamise eest Eesti meedias.

 • Kaido Heinsalu

Pikaajalise ja lahendustele orienteeritud koostöö eest ehitusmaterjalide ja -tarvikute tarnimisel.

 • Margus Taada

Proaktiivse tegutsemise ja vastutulelikkus lahenduste ja kompromisside leidmise eest tõstetehnika võimekuste parendamisel.

 • Eero Pikka         

Tulemusliku koostöö eest Kaitseministeeriumi valitsemisala sõidukitega tagamisel.

 • kapral Raivo Miško     

Olulise panuse eest Eesti riigikaitse arengusse läbi aktiivse tegevuse Kaitseliidu snaiprivaldkonna arendamisel. 

 • Heleri Aavastik

Silmapaistva panuse eest NATO kollektiivkaitse tugevdamisel.

 • Janeli Harjus    

Eesti julgeolekuprobleemide ja kaitsepoliitika huvide tulemusliku võimendamise eest.

 • Siiri Königsberg

Märkimisväärse panuse eest Eesti riigikaitse tugevdamisel, muuhulgas NATO Madridi ja Vilniuse tippkohtumisel.

 • Liana Roosmaa

Silmapaistva panuse eesti Eesti ja NATO kaitselahendi tugevdamisse.

 • Guy Bar Lev      

Oluliste võimearenduste (rannikukaitseraketid, varitsev õhuründemoon) tarnimise eest Eesti Kaitseväele.

 • kapten Siim Edur          

Suurepärase panuse eest julgeoleku tagamisel Kaitseministeeriumi külaliste visiitidel Eestisse.

 • Sander Post      

Erakordse asjatundlikkuse ja panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala ühtse STTS eDHS teenuse arendamisel.

 • kolonel Francisco Casalduero

Suurepärase koostöö ja toetuse eest Euroopa kaitsealases teadus-arendustegevuses.

 • Sille Pettai         

Märkimisväärse panuse eest NATO innovatsioonifondi loomiseks.

 • Kadri Tammai  

Märkimisväärse panuse eest NATO DIANA innovatsioonikiirendi loomiseks ja Eestisse rajamisel.

 • Marko Brügel   

Olulise panuse eest riigikaitselise taristu arendamisse ning pühendunud ja laitmatu teenistuse eest ressursinõunikuna EV AE NATO juures.

 • Lauri Kriisa        

Eeskujuliku teenistuse ning silmapaistva ja olulise panuse eest õigusalase koostöö ja riigikaitse edendamisel.

 • Maret Valdisoo             

Kaitseministeeriumi valitsemisala ühtse STTS eDHS arendusprojekti erakordse panustamise eest.

 • kapten Marge Sillaste  

Silmapaistva erialase panuse eest rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide psühholoogilise toetuse algatamisel ja järjepideval tagamisel.

 • Anneli Jõgi        

Väga hea personali valdkonna juhtimise eest Kaitseministeeriumis.

 • Benjamin Kaimovitz      

Produktiivse koostöö eest rannikukaitse rakettide võime arendamisel.

 • Kristel Mändmaa          

Erakordse panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala üleste arendusprojektide juhtimisel.

 • Margus Vanaselja        

Pikaajalise aktiivse tegevuse eest julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas ning eduka osalemise eest Euroopa Kaitsefondi projekti juhtpartnerina.

 • Jaanus Tamm   

Märkimisväärse tegevuse eest Ukraina toetamisel.

 • Arno Vaik          

Märkimisväärse tegevuse eest Ukraina toetamisel.

 • William Everett

Olulise panuse eest Eesti ja USA koostöö edendamisel ja Eesti kaitsetööstuse toetamisel.

 • Karl Lewis         

Pikaajalise ja eduka koostöö eest kaitseinvesteeringute valdkonnas.

 • Shimon Naiman             

Pikaajalise ja eduka koostöö eest kaitseinvesteeringute valdkonnas.

 • Rainer Vakra    

Suurepärase koostöö eest harjutusväljade arendamisel.

 • vanemseersant Lembo Välimäe

Aktiivse ja pikaajalise tegevuse eest Kaitseliidu Viru maleva tagala edendamisel.

 • Ervin Luhaäär  

Kaitseliidu Sakala malevas operatsiooni Ussisõnad logistika ja tagalatoetuse eduka planeerimise ja täideviimise eest.

 • leitnant Mart Arrak       

Pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest Kaitseliidus.

 • Peeter Škepast

Silmapaistava panuse eest Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamise otsuse ettevalmistamisel.

 • leitnant Kristjan Pahk    

Märkimisväärse panuse eest operatsiooni Ussisõnad läbiviimisel.

 • major Janel Säkk       

Pikaaegse ja pühendunud panuse eest Kaitseliidu arengusse.

 • Tambet Tõnisson          

Märkimisväärse panuse eest Kaitseväe harjutusväljade arendamisel.

 • Miiko Peris       

Tulemusliku töö eest sõjalise mobiilsuse arendamisel.

 • Meelika Väravas            

Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamise korralduse eeskujuliku ettevalmistamise eest.

 • Rasmus Kagge  

Kõrgetasemeliste kommunikatsioonikoolituste, õppuse Ussisõnad kaasaaitamise ja kaitsevaldkonna pikaaegse ning aktiivse toetamise eest.

 • Tery Schultz      

Aktiivse ja kriitilise Ukraina sõja ja Lääne toetuse meediakajastuse eest.

 • Margus Kirsimäe           

Pikaaegse professionaalse panustamise eest Kaitseväe väljaõppevaldkonda.

 • Pille Priilinn-Türk           

Silmapaistava panuse eest Kaitseväe sotsiaalvaldkonna arendamisel.

 • veebel Janek Ilm          

Märkimisväärse panuse eest liitlasvägede vastuvõtmisel ja nende Eestis viibimise toetamisel ning UA toetusvedude täideviimisel.

 • major Riho Juurik       

Silmapaistva panuse eest Ukraina abistamisel.

 • kapten Martin Niinepuu            

Pikaaajalise panuse eest riigikaitsesse.

 • Tormis Saar      

Olulise panuse eest soomusmanöövervõime loomisel.

 • Siiri Pirn            

Silmapaistvalt hea koostöö eest Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamisel.

 • kapten Simmu Vasar 

Märkimisväärse panuse eest operatsiooni Ussisõnad läbiviimisel.

 • kapral Roman Kulikov 

Märkimisväärse panuse eest operatsiooni Ussisõnad läbiviimisel.

 • Kalev Kleinert   

Pikaajaliste teenete eest Kaitseministeeriumi valitsemisalas.

 • Kaspar Pajos    

Silmapaistva panuse eest NATO kaitseplaanide heakskiitmisel Vilniuse tippkohtumisel.

 • kaptenleitnant Jacob Paul Galbreath  

Suurepärase panuse eest CCDCOE arengukava uuendamisel.

 • Katrin Pukk       

Suurepärase koostöö eest kaitsevaldkonda panustamisel.

 • Agu Palo           

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Nursipalu harjutusvälja arendamisel.

 • Toomas Väät    

Suurepärase pikaajalise koostöö eest harjutusväljade arendamisel ja haldamisel.

 • Kristo Kokk       

Suurepärase konstruktiivse koostöö eest Lõuna-Eesti riigikaitseliste objektide arendamisel.

 • Alar Süda          

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Ida-Virumaa riigikaitseliste objektide arendamisel.

 • Andrus Kevvai  

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Soodla harjutusvälja ja keskpolügooni arendamisel.

 • Liina Roosimägi

Suurepärase pikaajalise koostöö eest taristuprojektide arendamisel.

 • Margus Vihman

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Paldiski sõjalise mobiilsuse projekti käivitamisel.

 • Hele-Mai Metsal            

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Paldiski sõjalise mobiilsuse projekti käivitamisel.

 • Kaido Aettik      

Suurepärase koostöö eest sõjalise mobiilsuse projektide käivitamisel ja Kuru raudteeülesõidu rajamisel.

 • Kaili Viilma       

Pikaajalise konstruktiivse koostöö eest erinevate riigikaitseliste taristuprojektide arendamisel.

 • Erik Sandla       

Pikaajalise sujuva koostöö eest Suurupi riigikaitseliste vajaduste elluviimisel.

 • Tauno Võhmar

Suurepärase koostöö eest Alutaguse valla riigikaitseliste objektide arendusel.

 • Aare Anderson

Pikaajalise sujuva koostöö eest Luunja linnaku arendamisel.

 • Maano Koemets            

Suurepärase konstruktiivse koostöö eest uue Kaitseväe linnaku planeerimisel Lõuna-Eestisse.

 • Barbara Reato 

Lühimaa õhutõrjesüsteemi Mistral väga heade lepinguliste suhete hoidmisel ja edasiarendamisel.

 • Kaire Leppik     

Pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest kaitsevaldkonnas.

 • Tarmo Süld       

Pikaajalise hea koostöö ja olulise panuse eest Kaitseväe toitlustusvaldkonna taristu arendamisel.

 

KAITSEMINISTEERIUMI HÕBERINNAMÄRK                       

 • Mikk Aruoja    

Pikaaegse panuse eest Eesti küberharjutusvälja tutvustamisel ja ettevalmistamisel rahvusvahelistel küberkaitseõppustel.

 • Marcus Põlluvee            

Silmapaistva panuse eest toitlustusteenuse arendamisel, toitlustusteenust osutavate tiimide ning õppuste toetamisel. 

 • Ivar Murrik       

Olulise panuse eest strateegilise kauba komisjoni toetamisel.

 • veebel Ahti Larin          

Olulise panuse eest hooldushalduse mooduli tarkvaralahenduse kasutusele võtmisel ja juurutamisel Kaitseväes.

 • Antek Kasemaa             

Olulise panuse eesti Euroopa Liidu kaitsepoliitika tugevdamisel.

 • Margo Metsar 

Harjutusväljade broneerimissüsteemi BRONTOS arendamise eest.

 • Aldo Välba         

Olulise panuse eest Eesti riigikaitse arengusse läbi mitmete kaalukate hangete läbiviimisel.

 • Egle Pärnasalu 

Väga hea töö eest relvastuse valdkonnas.

 • Artjom Geraskin            

Suure panuse eest Keskmaa õhutõrje hanke edukasse läbiviimisse tehnilise kirjelduse koostajana.

 • Hiie Marie Loovere       

Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitsekoostöö edendamise eest.

 • Elina Libek        

Balti ning Eesti-USA kaitsekoostöö edendamise eest.

 • Rita Mikužytė-Budreikė            

Olulise panuse eest Eesti ja Leedu kahepoolse kaitsekoostöö arendamisel.

 • Sandra Monta Bokta     

Olulise panuse eest Eesti ja Läti kahepoolse kaitsekoostöö arendamisel.

 • leitnant (reservis) Mari-Liis Eensalu           

Olulise panuse eest riigikaitse valdkonna arengusse teenuste rahulolu-uuringute korraldamisel.

 • Triin Kravets     

Kaitseministeeriumi valitsemisala teenistus- ja töösuhete halduse automatiseerimise, kaasajastamise ja ühtlustamise eest.

 • Džein Aunre     

Silmapaistvalt hea koostöö eest Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamisel.

 • Triin Nymann   

Silmapaistvalt hea koostöö eest Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamisel.

 • Külli Davel        

Silmapaistva panustamise eest vabatahtliku instruktorina meditsiinivaldkonnas.

 • Triin Käpp         

Professionaalse koostöö eest kaitse-eelarve koostamisel.

 • Irja Ollino          

Pikaajalise ja väga hea koostöö eest personali- ja palgaarvestuse teenuse osutamisel.

 • Aili Ehamaa      

Märkimisväärse panuse eest Naiskodukaitse Viru ringkonna ning evakuatsioonivaldkonna arengusse.

 • veebel Madis Kask       

Silmapaistva toetuse eest kaitsetahte programmide elluviimisel, sealhulgas programmi Tagasi Kooli ja riigikaitseõpetuse läbiviimisel.

 • staabiveebel Ivo Petjärv        

Silmapaistva toetuse eest kaitsetahte projektide elluviimisel.

 • kapten Roman Bõstrjantsev     

Olulise panuse eest purustatud Venemaa Föderatsiooni tanki väljapaneku korraldamisel.

 • Reimo Jürjo      

Olulise panuse eest Noorte Kotkaste Sakala maleva noortekogu töö edendamisel.

 • Raigo Õiglas     

Olulise panuse eest Läänemaa noortele riigikaitselise tegevuse pakkumisel.

 • Kaja Vikkov       

Tulemusliku koostöö eest koristusteenuse osutamisel.

 • Krista Viidik     

Tulemusliku koostöö eest koristusteenuse osutamisel.

 • Indrek Kajakas 

Pikaajalise eduka ja lahendustele orienteeritud koostöö eest jäätmekäitlusteenuse osutamisel.

 • Andrus Oraka 

Pikaajalise eduka ja lahendustele orienteeritud koostöö eest hooldusteenuste valdkonnas .

 • Teet Lind           

Olulise panuse eest riigikaitselise taristu ehitamisel.

 • Karel Põder      

Olulise panuse eest riigikaitselise taristu ehitamisel.

 • Ilmar Õigus       

Tulemusrikka koostöö eest Kaitseministeeriumiga halduse valdkonnas.

 • Anne Jõesaar   

Suurepärase koostöö eest IKT materjalide hävitamise valdkonnas.

 • Ülo Stallmeister             

Pikaajalise hea koostöö eest riigikaitselise taristu ehitamisel.

 • Peep Rebina     

Pikaajalise hea koostöö eest riigikaitselise taristu ehitamisel.

 • Ene Vaher         

Pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest terviseseisundi hindamise korraldamisel.

 • Ave-Maria Raud            

Olulise panuse eest DAX registrite arendamisel.

 • Elle-Mall Sadrak            

Olulise panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamisel ja terviseseisundi hindamise arendamisel.

 • Ann Veiken      

Väljapaistva panuse eest kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise süsteemi toimimisse ja arengusse.

 • nooremleitnant Peeter Ilison    

Pikaaegse ja silmapaistva panuse eest Kaitseliidu tegevusse ning märkimisväärne panus operatsiooni Ussisõnad väljaõppe korraldamisel.

 • Agnes Varik       

Õppekogunemistele kutsumise ja sõjaaja ametikohale nimetamise protseduuride eduka rakendamise eest.

 • Anu Kivilo         

Pikaajalise pühendunud panuse eest Kaitseministeeriumi dokumendihalduse valdkonnas.

 • kaptenmajor (reservis) Kalev Konso      

Silmapaistva panuse eest Eesti sõjaajaloo talletamisel.

 • Oliver Tüür       

Kaitseväe materjaliarvestuse ja riigiülese varaarvestuse sünkrooni viimise eest.

 • Stefan Kink       

Olulise panuse eest materjaliarvestuse valdkonnas.

 • kolonel Veikko Kannel  

Tulemusrikka ja tõhusa panuse eest  riigikaitse arenguplaanide koostamisel ja valdkondliku planeerimise suunamisel .

 • Sander Põllumäe           

Silmapaistva panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisala seaduseelnõude väljatöötamisel.

 • Jaanus Reindam             

Olulise panuse eest valitsemisala ressursijuhtimisteenuste uuenduste toetamisel ja operatiivsel tagamisel.

 • Egert Nahkur   

Olulise panuse eest valitsemisala ressursijuhtimisteenuste uuenduste toetamisel ja operatiivsel tagamisel.

 • Risto Sulger      

Silmapaistva panuse eest Kirde piirkonna korrashoiutegevuste ja meeskonna juhtimisel ning portfellijuhtimise korraldamisel.

 • vanemseersant Tanel Pukk        

Kaitseliidu Viru maleva lahingüksuse pikaajalise eduka juhtimise ja arendamise eest.

 • Stenkil Olaf Kindsigo     

Kõrgetasemelise teenuse osutamise eest RKIK IT-toe tagamisel.

 • leitnant Kristjan Kaup   

Märkimisväärse panuse eest operatsiooni Ussisõnad läbiviimisel.

 • Heli Randes      

Tulemusliku tegevuse eest teabe- ja dokumendihalduse arendamisel.

 • Illimar Pärnamägi          

Suurepärase koostöö harjutusväljade kiire arendamisvajadusega seotud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamisel.

 • Ander Allas       

Märkimisväärse panuse eest Euroopa kaitsefondi populariseerimisel ettevõtetele.

 • Mats Koivisto   

Pikaajalise koostöö ja strateegilise partnerluse eest Eesti mereturvalisuse tagamisel.

 • Artur Rehi         

Ukraina sündmuste järjepideva kajastamise eest oma YouTube videokanalil.

 • Karl Robert Saaremäe  

Õppekogunemise Ussisõnad positiivse avaliku kuvandi toetamise eest.

 • Arved Breidaks

Nursipalu harjutusväljaku arenduse põhjaliku ja mitmekülgse kajastuse eest.

 • Kalev Vilgats     

Nursipalu harjutusväljaku arenduse põhjaliku ja mitmekülgse kajastuse eest.

 • Mirjam Mõttus

Kaitseteemade ja Nursipalu harjutusväljaku arenduse põhjaliku ja mitmekülgse kajastuse eest.

 • Martin Miil       

Olulise panuse eest lahinguvalmiduse tõstmisel.

 • Mikk Sarik         

Olulise panuse eest Kaitseväe spordivaldkonna sihikindlal arendamisel.

 • vanemveebel Indrek Irves       

Silmapaistva panuse eest Kaitseministeeriumi valitsemisalas ORS sideteenuse tagamisel ja arendamisel.

 • Gen Lee             

Erakordse panuse eest liitlastega ühilduva võrgu ja Eesti missioonivõrgu rajamisel.

 • Priit Lepist        

Silmapaistva ja eeskujuliku KAIS teenuste tagamise eest.

 • vanemveebel Janek Bagirov   

Väljapaistva tegevuse eest Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni valdkonna erialaside arendamisel.

 • leitant (reservis) Mari Uuemaa   

Aktiivse panustamise eest Eesti eesistumisse CIORis, nõukogu  töö korraldamisel ja juhendamisel ning noorte reservohvitseride kaasamisel.

 • leitnant Liis Vaksmann 

Silmapaistva panuse eest Eesti avalikkusele julgeolekuolukorra kommunikeerimisel.

 •  Olavi Andres    

Suurepärase konstruktiivse koostöö eest erinevate riigikaitseliste objektide arendamisel.

 • Rein Kivioja      

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Nursipalu harjutusvälja arendamisel.

 • Andrus Noor    

Pikaajalise konstruktiivse koostöö eest erinevate riigikaitseliste objektide arendamisel.

 • Tiina Jüris         

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Lõuna-Eesti riigikaitseliste objektide arendamisel.

 • Maret Vildak    

Suurepärase pikaajalise koostöö eest Põhja-Eesti riigikaitseliste objektide arendamisel.

 • Märt Holtsmann            

Konstruktiivse koostöö eest Lõuna-Eesti riigikaitseliste objektide arendamisel.

 • Riina Kotter      

Suurepärase pikaajalise koostöö eest harjutusväljade arendamisel.

 • Taniel Vain       

Suurepärase koostöö eest Suurupi taristu projekteerimisel.

 • Mark Paves      

Pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Kaitseväe toiduvarude ladustamisel.

 • Indrek Ots         

Olulise panuse eest harjutusväljade broneerimissüsteemi BRONTOS arendamisel.

 • Kersti Ristimägi

Olulise panuse eest harjutusväljade broneerimissüsteemi BRONTOS arendamisel.

 • Marimall Raadel            

Kohusetundlikku töö eest vee- ja õhusõidukite elutsükli tagamisel.

 • Hans Rämmal  

Kaitsealased teened sõidukite ehituse järelevalve ja tehnilise nõustamise eest. 

 • Janek Luppin    

Kaitsealased teened sõidukite ehituse järelevalve ja tehnilise nõustamise eest. 

 • Toomas Matthias Kokk 

Olulise panuse eest Eesti riigikaitse arengusse läbi mitmete kaalukate hangete läbiviimisel.

KAITSEMINISTEERIUMI TÄNUKIRI

 • Pille Liivanurm 

Kestliku panustamise eest majandusarvestuse korraldamisel.

 • Tuuli Vors         

Märkimisväärse panuse eest NATO innovatsiooni initsiatiivide loomisel.

 • vanemveebel Andry Ringo     

Panuse eest purustatud Venemaa Föderatsiooni tanki väljapaneku korraldamisel.

 • vanemveebel Mihkel Pedask 

Panuse eest purustatud Venemaa Föderatsiooni tanki väljapaneku korraldamisel.

 • OÜ Uptime       

Olulise panuse eest Eesti kaitsevõime edendamisse STTS eDHS arendusprojekti kaudu.

 • Tanel Saimre    

Õppekogunemise Ussisõnad positiivse avaliku kuvandi toetamise eest sotsiaalmeedias.

 • Margus Ader    

Õppekogunemise Ussisõnad positiivse avaliku kuvandi toetamise eest sotsiaalmeedias.

 • Merle Vilu        

Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamise õigusliku ettevalmistamise eest.

 • Ants Punning    

Olulise panuse eest Ukraina võitlejatele erineva varustuse ja tehnika kogumisel.

 • MTÜ Vaba Ukraina       

Olulise panuse eest Ukrainale meditsiinitarvikute ja luuredroonide kogumisel.

 • MTÜ Toeta Ukrainat     

Olulise panuse eest Ukraina võitlejatele sõiduvahendite ja varustuse kogumisel.

 • MTÜ Bucel        

Olulise panuse eest Ukraina sõjaväeüksustele sõidukite ning muu sõjaväe- ja meditsiinivarustuse kogumisel.

 • MTÜ Herojam Slava      

Olulise panuse eest Ukrainale luuredroonide ja annetuste kogumisel.

 • MTÜ Saunad Ukrainasse            

Olulise panuse eest Ukraina võitlejatele saunakomplekside saatmisel.

 • MTÜ United Delivery Mission   

Olulise panuse eest Ukraina võitlejatele sõidukite kogumisel.

 • MTÜ SAB UA   

Olulise panuse eest Ukraina võitlejatele sõiduvahendite ja muu varustuse kogumisel.

 • MTÜ Aitan Kaitsta         

Olulise panuse eest Ukrainale varjevõrkude valmistamisel.

 • Riigikaitse Edendamise Sihtasutus         

Olulise panuse eest Ukraina sõjas kannatada saanute ravi korraldamisel Eestis või teistes liitlasriikides.

 • MTÜ Päästeliit 

Olulise panuse eest Ukraina päästjate abistamiseks annetuste kogumisel, sealhulgas spetsiifilise päästevarustuse soetamisel.

 • MTÜ Ukraina Kultuurikeskus    

Olulise panuse eest Ukrainale kütuse, isikukaitsevahendite, meditsiini- ja hügieenitoodete, toidu, esmaabikomplektide kogumisel.

 • Tallinna Vanalinna Rotary klubi

Olulise panuse eest Ukrainale sõidukite ja teiste annetuse kogumisel.