Sa oled siin

Kaitseväeteenistuse aruanne: klassiga ajateenistusse asumine on osutunud populaarseks

19. Märts 2020 - 12:11
Ajateenistusse asus 3298 meessoost isikut, seejuures vabatahtlikult 43%, mida on neljandiku võrra rohkem kui kahel eelneval aastal.
Ajateenistusse asus 3298 meessoost isikut, seejuures vabatahtlikult 43%, mida on neljandiku võrra rohkem kui kahel eelneval aastal.

Vabariigi Valitsus sai täna ülevaate kaitseväeteenistuse aruandest. "2019. aastal said täidetud kõik arengukavades seatud eesmärgid, mistõttu võib lugeda eelmise aasta kaitseväeteenistuses edukaks," ütles kaitseminister Jüri Luik.

Ajateenistusse asus 3298 meessoost isikut, seejuures vabatahtlikult 43%, mida on neljandiku võrra rohkem kui kahel eelneval aastal.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on vilja kandnud teavitustöö vabatahtlikult ajateenistusse asumise võimalusest, eelistavalt pärast keskkooli. “Üha enam kogub populaarsust ka klassiga ajateenistusse asumise võimalus. 2019. aastal asus ajateenistusse neli klassi ning sel aastal on klasse registreeritud juba 14,” lisas Luik.

Ajateenistusse asus ka rekordarv naisi – 2019. aastal 38. Üldise tendentsina nähtub neidude huvi suurenemine kaitseväeteenistuse ja kaitseväe karjääri vastu – ajateenistuse teabepäevadel osales mullu 440 neidu ning ajateenistuse lõpetanud naistest jääb teenistusse ligi 60%.

Õppekogunemistel ja kahel lisaõppekogunemisel osales kokku 5457 reservväelast.

2019. aasta lõpuks oli tegevväelaste arv 3508, mis ületas kehtivas riigikaitse arengukavas seatud eesmärki 48 tegevväelasega jättes 2020. aasta eesmärgist puudu vaid 2 tegevväelast.

Positiivse saavutusena saab ära märkida läbi aastate madalaim ajateenistusest väljalangevus tervise tõttu, mis 2017. aastaga võrreldes langes 17,9%-lt 6,8%-ni. Ka üleüldine väljalangevuse vähenemine jätkub langedes eelmise aruandlusperioodiga võrreldes 11,4%-lt 2019. aastal 7,8%-ile.

Olulise muudatusena hakati 2019. aastal kõikides väeosades andma sõdurite integratsiooni ja kohanemisvõime tõhustamiseks keeleõpet vähese eesti keele oskusega ajateenijatele. Keeleõppe võimalust kasutas 230 ajateenijat.

2020. aastal jätkatakse paindlikuma väljaõppeprogrammi läbiviimist ning suurimateks väljakutseteks saab riigiportaali kaudu kaitseväekohustuslastele kutsete kättetoimetamise elluviimine, asendusteenistuse reservteenistuse süsteemi loomine ning arstlike komisjonide reform, et tõhustada kaitseväekohustuslaste tervisekontrolli korraldust.

Täismahus aruanne: www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/aruanne_kaitsevaekohustuse_taitmisest_riigis_2019.pdf (PDF)

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee