Sa oled siin

USA suurendab Balti riikidele eraldatavat julgeolekuabi

17. Märts 2022 - 9:24
USA suurendab Balti riikidele eraldatavat julgeolekuabi.
USA suurendab Balti riikidele eraldatavat julgeolekuabi.

Ameerika Ühendriikide Kongress võttis vastu 1,5 triljoni dollari suuruse eelarvepaketi, mis muuhulgas näeb 2022. aastal ette 180 miljoni dollari suurust julgeolekuabi Eestile, Lätile ja Leedule selleks eraldi loodud Balti Julgeolekuinitsiatiivi raames, mida on üle 10 miljoni võrra rohkem kui eelmisel aastal.

„Ühendriigid on praeguses julgeolekukriisis näidanud selget initsiatiivi toetades nii oma NATO idatiiva liitlasi, Ukrainat kui ka tuues Venemaa tegevuse rahvusvahelise avalikkuse ette. Kongressi otsus näitab, et Ühendriigid on pühendunud meie piirkonna kaitsele ja mõistavad selgelt, et ka nende oma riigi kaitsmine algab Balti riikidest," ütles kaitseminister Kalle Laanet.

„Ühendriikide pühendumus artikkel 5 toimimisele on raudkindel. Samas on Ühendriikidele oluline artikkel 3, mille kohaselt peavad liitlased ise järjepidevalt oma kaitsevõime arendamisse panustama, et kollektiivkaitset tugevdada. Oleme otsustanud riigikaitse rahastust suurendada erakorraliselt 380 miljoni võrra ja arutelud täiendava rahastuse üle käivad,“ lisas Laanet.

Välisminister Eva-Maria Liimets avaldas samuti heameelt USA otsuse üle. „Praeguse julgeolekukriisi ajal on Ameerika Ühendriikide Kongressi parteideülene otsus suurendada julgeolekuabi Balti riikidele erilise ja ka märgilise tähendusega. See on praktiliseks tõestuseks USA pühendumusest meie regiooni kaitsele,“ rõhutas välisminister.

USA julgeolekuabi Eestile on läbi aastate olnud märkimisväärne ning järjepidevalt kasvanud. 2020. aastal loodud Balti Julgeolekuinitsiatiiv võimaldab Ühendriikidel süsteemsemalt toetada Eesti, Läti ja Leedu iseseisva kaitsevõime ja omavahelise koostalitlusvõime arendamist, tuues Balti regiooni julgeolekumured USA seadusandluses selgemalt välja. Möödunud aastal eraldati initsiatiivi raames Balti riikidele 169 miljonit dollarit. Tänu USA julgeolekuabile on Eesti, Läti ja Leedu suutnud mitmed oma sõjalise taristu ja võimearenduse projektid planeeritust kiiremini ellu viia. Peamine fookus on olnud erioperatsioonide, õhukaitse, laskemoonavarude ja mereolukorrateadlikkuse valdkondadel. Uue prioriteedina soovivad Balti riigid USA toetusel ühiselt välja arendada pikamaa kaudtule võimekuse.

Lisaks USA julgeolekuabile on tunduvalt suurenenud ka Ühendriikide relvajõudude kohalolek Läänemere piirkonnas. USA tugevdus meie regioonile tervikuna hõlmab F-35 hävitajaid, AH-64 ründekoptereid, Patriot õhutõrjesedameid ja maaväeüksuste saatmist Läänemere piirkonda. Vahetult pärast sõjategevuse intensiivistumist Ukrainas jõudsid Ämari lennubaasi kolm USA varghävitajat F-35 ja teised lennuvahendid. Samuti toimub hetkel Balti riikides Ühendriikide juhitav õppus Saber Strike, mille raames harjutatakse muuhulgas õhutõrjet. Lisaks teenivad Eestis Ühendriikide eriväelased.

Lisainfo: [email protected]