Sa oled siin

Valitsus kuulutas välja 669 reservväelase õppekogunemise

6. Detsember 2017 - 10:23
Valitsus kuulutas välja 669 reservväelase õppekogunemise
Valitsus kuulutas välja 669 reservväelase õppekogunemise

Valitsus pidas erakorralise e-istungi, et kuulutada välja korraline lisaõppekogunemine 669 reservväelasele 6.–10. detsembrini 2017. Kutsed reservis olevatele inimestele saadab kaitsevägi.

Kaitseväe juhataja on teinud ettepaneku kutsuda lisaõppekogunemisele 1. mehhaniseeritud jalaväebrigaadi 13. mehhaniseeritud jalaväepataljoni. Reservväelaste kogunemiskohaks on Kaitseväe Jõhvi linnak, kuhu kutse saanutel tuleb ilmuda mitte hiljem kui 7. detsembril kell 9.

„Soovin ette tänada kõigi kutse saavaid reservväelasi, nende tööandjaid, pereliikmeid ja lähedasi mõistva suhtumise eest. Kutsutute osalemine õppekogunemisel on äärmiselt tähtis,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Lisaõppekogunemine võimaldab Eestil kontrollida, kas oleme valmis vajadusel kiiresti riigikaitset tugevdama. Julgeolek ei teki iseenesest, seepärast peab korraldama ka rahuajal regulaarselt õppuseid, et säilitada kiirreageerimisvõime alates Vabariigi Valitsusest kuni formeeritavate üksusteni.“

Samuti nentis peaminister, et kuigi riik maksab õppekogunemisele tulevale reservistile hüvitist, on töötaja palgavahe kompenseerimine või siis säilitamine õppekogunemise ajaks märkimisväärseks panuseks ning eeskujuks teistele.

Vastavalt riigikaitseseadusele võib valitsus kokku kutsuda lisaõppekogunemise, mis võimaldab erinevalt tavalisest õppekogunemisest harjutada ja kontrollida kaitseväe reservüksuste lahinguvalmiduse saavutamist kiirendatud korras, ilma 120 päevase ette teatamiseta. Samuti annab lisaõppekogunemise korraldamine võimaluse harjutada sõjalise valmisoleku otsustusprotsessi valitsuse tasemel. Üksuste erakorralist kontrolli praktiseeritakse ka teistes riikides. Lisaõppekogunemisega seotud kulu kantakse kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest.

Reservis olevad inimesed saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas riigiportaali www.eesti.ee riigikaitse rubriigis kaitseväekohustuslaste registrist. Õppuse kohta saab lisainfot pressikonverentsil, mis algab kell 12 Kaitseväe Tapa linnakus.