Sa oled siin

Valitsus nimetas ametisse Välisluureameti uue peadirektori

13. Oktoober 2022 - 10:39

Vabariigi Valitsus nimetas täna kaitseministri ettepanekul Välisluureameti uueks peadirektoriks Kaupo Rosina.

Rosina viieaastane ametiaeg Välisluureameti peadirektorina algab 1. novembril.

Kolonel Rosin juhib praegu küberväejuhatust. Aastail 2018-2022 oli ta NATO peakorteri luure- ja julgeolekudivisjoni analüüsiüksuse asedirektor ja enne seda juhtis aastail 2012-2018 kaitseväe luurekeskust.

Välisluureameti peadirektori nimetab ametisse kaitseministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni arvamuse.

Välisluureameti peamine ülesanne on koguda, analüüsida ja edastada infot Eestit puudutavate väliste julgeolekuohtude kohta, andes nii panuse Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamisse. Välisluureamet tagab ka turvalise side riigi salastatud võrkudes ja teeb välisvastuluuret, et kaitsta Eesti diplomaate ja välisoperatsioonidel teenivaid kaitseväelasi. Samuti kaitseb Välisluureamet Eestile edastatud salastatud välisteavet, täites riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.

Lisainfo: [email protected]