Sa oled siin

Uudised

09.04.2003|Kaitseministeerium

PRESSITEADE nr 33 Eestit külastab Ühendkuningriigi asekaitseminister

Täna, 25. aprillil on Eestis visiidil Ühendkuningriigi asekaitseminister dr. Lewis Moonie. Visiidi raames kohtus dr. Moonie Eesti kaitseminister Jüri Luigega.Täna, 25. aprillil on Eestis visiidil Ühendkuningriigi asekaitseminister dr. Lewis Moonie. Visiidi raames kohtus dr. Moonie Eesti...
09.04.2003|Kaitseministeerium

PRESSITEADE nr 99 Toetus NATOga liitumisele on Eestis kasvanud

Täna, 9. novembril toimus kaitseministeeriumi arvamusküsitluse “Avalik arvamus ja riigikaitse” kuuenda etapi tulemuste tutvustamine. Täna, 9. novembril toimus kaitseministeeriumi arvamusküsitluse “Avalik arvamus ja riigikaitse” kuuenda etapi tulemuste tutvustamine. Eesti kaitseministeeriumi...
09.04.2003|Kaitseministeerium

Pressiteade nr 62 Tallinnas kohtuvad 5+3+1 kaitseministrid

Laupäeval, 8 juunil toimub Tallinnas viies korraline Põhjamaade, Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide kaitseministrite ametlik kohtumine (5+3+1). Laupäeval, 8 juunil toimub Tallinnas viies korraline Põhjamaade, Baltiriikide ja Ameerika Ühendriikide kaitseministrite ametlik kohtumine (5+3+1)....
09.04.2003|Kaitseministeerium

PRESSITEADE nr 40 Kaitseministeeriumi ametnikud töövisiidil Portugali kaitseministeeriumis

Portos toimunud Lääne-Euroopa Liidu kaitse- ja välisministrite kohtumise ajal külastasid Eesti kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Margus Kolga ning NATO ja rahvusvaheliste organisatsioonide osakonna juhataja Lauri Lindström Portugali kaitsemiPortos toimunud Lääne-Euroopa Liidu kaitse-...
09.04.2003|Kaitseministeerium

PRESSITEADE nr 17 63 protsenti eestlastest toetab NATOga liitumist

Eesti julgeoleku tagamine ja liitumine NATOga kuulub Eesti Vabariigi valitsuse prioriteetide hulka. NATOga liitumise tegevuskava (MAP - Membership Action Plan) raames on Eesti võtnud vastu juba teise aastase riikliku Eesti julgeoleku tagamine ja liitumine NATOga kuulub Eesti Vabariigi valitsuse...
09.04.2003|Kaitseministeerium

PRESSITEADE nr 81 Eesti integratsioon NATOsse (tagapõhi)

NATO-ga liitumise ettevalmistusprotsessi raames esitab Eesti lähipäevadel NATO-le Vabariigi Valitsuses 18. septembril heaks kiidetud III Eesti aastase riikliku tegevusprogrammi (Eesti ANP 2001/2002), mis koostati lähtuvalt liikmelisuse tegevuskavas (MAP) NATO-ga liitumise ettevalmistusprotsessi...
09.04.2003|Kaitseministeerium

KAITSEMINISTRI JA KAITSEVÄE JUHATAJA PRIORITEEDID 2003 AASTA RIIGIKAITSE ARENGUKS

KAITSEMINISTRI JA KAITSEVÄE JUHATAJA PRIORITEEDID 2003 AASTA RIIGIKAITSE ARENGUKS1. ÜHINEMISPROTSESS NATO-ga. Välisministeeriumi juhitavatel läbirääkimistel Alliansiga lepitakse kokku liitumispõhimõtted ja Eesti poolt võetavad kohustused ning ülesanded liitumisprotsessiks. Läbirääkimistel...
09.04.2003|Kaitseministeerium

PRESSITEADE nr 19

Kaitseminister Jüri Luik kohtus täna Soome Kaitsejõudude Peastaabi ülema kindralleitnant Ilkka Pentti Hollo`ga, kes on oma esimesel tutvumisvisiidil Eestis, pärast Soome KJPS ülema ametisse määramist.Kaitseminister Jüri Luik kohtus täna Soome Kaitsejõudude Peastaabi ülema kindralleitnant Ilkka...
09.04.2003|Kaitseministeerium

PRESSITEADE nr 106 Eesti ja Soome poliitilis-kaitselased läbirääkimised

Täna, 15.detsembril lõppesid Helsingis korralised Eesti ja Soome kaitseministeeriumi vahelised poliitilis-kaitsealased läbirääkimised.Täna, 15.detsembril lõppesid Helsingis korralised Eesti ja Soome kaitseministeeriumi vahelised poliitilis-kaitsealased läbirääkimised.Kohtumisel käsitleti...

Lehed